2024

Norges Beste Arbeidsplasser

Sub page hero (463 x 590 px)-1

Her er listen over Norges Beste Arbeidsplasser 2024!

Listen trekker frem organisasjoner som har satt av tid og ressurser til å bygge en sterk organisasjonskultur basert på tillit, stolthet og fellesskap. Gjennom listen ønsker vi å inspirere flere virksomheter til å ta fatt på utvikling av egen kultur. Great Place to Work-sertifiseringen er første steg på veien mot en plass på listen over Norges Beste Arbeidsplasser.

Vil du vite hva som ligger bak denne kåringen?

Vi har publisert kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser i over 20 år, og det fører alltid til oppmerksomhet. I internasjonalt perspektiv går historien 30 år tilbake med vår første publisering av “Fortune 100 Best Companies to Work For” i samarbeid med Fortune Magazine.

Empiri og nyere forskning viser – utvetydig – at tillitsbasert ledelse og kultur skaper overlegne prestasjoner og resultater. Mer enn 10.000 bedrifter i over 90 land bruker i dag Great Place to Works målinger for å få ny, praktisk og retningsorientert innsikt som støtter denne type utviklingsarbeid.

Det unike med Great Place to Work er: Hva vi måler, hvordan vi måler og hvorfor vi måler det vi måler. Virksomhetene betaler for denne ekspertisen og den innsikten som skapes. De ønsker bedre og mer meningsfylte målinger samt bedre veiledning for utvikling av kultur og ledelse. Det koster ikke penger å være kandidat til listen over de beste. Kåringen er en velkommen bieffekt der vi får anledning til å vise frem hva de beste gjør og lære av disse.

Et hovedpoeng når det gjelder kåringen, er at vi faktisk kjenner tilstanden i norsk arbeidsliv, i alle sektorer, gjennom en regelmessig og representativ undersøkelse, Nasjonal Tillitsindex for arbeidslivet. Kåringene er derfor ikke kun basert på en relativ vurdering i forhold til andre, men også på en absolutt vurdering i forhold til alle norske virksomheter.

Kan man så stole på medarbeidernes tilbakemeldinger?
Gjennom vår globale metode og våre kvalitetssikringskrav fanger vi opp eventuelle forsøk på aktiv påvirkning eller skjønnmaling. Dette er en risiko som det selvfølgelig er tatt høyde for metodisk.

Samtidig er det viktig å presisere at det ikke er slik at medarbeideropplevelsen alene danner grunnlag for plasseringen. I vurderingsgrunnlaget inngår også sammensetning og utviklingen av arbeidsstokken, samt for de største bedriftene også en kartlegging og evaluering av virksomhetens organisasjons- og lederpraksiser - med andre ord hva en faktisk gjør på området kultur og ledelse.

Vi vet at alle typer virksomheter kan være flotte arbeidsplasser, for de som jobber i den enkelte virksomhet. Som det fremkommer av oversikten under kan vi derfor løfte frem vinnere fra ulike bransjer, regioner og med ulik størrelse. De beste arbeidsplassene i 2024 er definert i fire ulike kategorier basert på antall medarbeidere, 10-49 medarbeidere, 50-199 medarbeidere, 200-499 medarbeidere, og 500+ medarbeidere.

Listen over Norges Beste Arbeidsplasser 2024

10-49 medarbeidere

 1. Pilares Eiendom
  Bransje: Real Estate
  Antall medarbeidere: 13

 2. Nextcall

  Bransje: Fincancial Services & Insurance
  Antall medarbeidere: 44

 3. Fraktal
  Bransje: Information Technology
  Antall medarbeidere: 49

 4. A/STAB
  Bransje: Engineering
  Antall medarbeidere: 25

 5. Eiendomsmegler 1 Telemark
  Bransje: Real Estate
  Antall medarbeidere: 31

 6. Sens Arbeidsinkludering
  Bransje: Social services & Government Agencies
  Antall medarbeidere: 37

 7. Adeptor
  Bransje: Engineering
  Antall medarbeidere: 19

 8. Stratema
  Bransje: Financial Services & Insurance
  Antall medarbeidere: 18

 9. Abbvie
  Bransje: Biotechnology & Pharmaceuticals
  Antall medarbeidere: 46

 10. Adite
  Bransje: Telecommunications
  Antall medarbeidere: 22

 11. ZERO
  Bransje: Social services & Government Agencies
  Antall medarbeidere: 32

 12. Møller Eiendom Holding
  Bransje: Real Estate
  Antall medarbeidere: 42

 13. Hydrogen Mem-Tech
  Bransje: Manufacturing & Production
  Antall medarbeidere: 18

 14. Securo
  Bransje: Construction
  Antall medarbeidere: 12

 15. Beckhoff
  Bransje: Other
  Antall medarbeidere: 14

50-199 medarbeidere

 1. Dedicare
  Bransje: Professional Services
  Antall medarbeidere: 91

 2. Opinion 
  Bransje: Professional Services
  Antall medarbeidere: 52

 3. Inspirit365
  Bransje: Information Technology
  Antall medarbeidere: 83

 4. Future Technology
  Bransje: Professional Services
  Antall medarbeidere: 50

 5. Geodata 
  Bransje: Information Technology
  Antall medarbeidere: 193

 6. AB Marketing
  Bransje: Advertising & Marketing
  Antall medarbeidere: 51

 7. Amnesty International 
  Bransje: Other 
  Antall medarbeidere: 80

 8. Brekke & Strand Akustikk
  Bransje: Engineering 
  Antall medarbeidere: 93

 9. Trygg Trafikk 
  Bransje: Other 
  Antall medarbeidere: 56

 10. Haugen-gruppen 
  Bransje: Retail 
  Antall medarbeidere: 90

 11. Xledger Norge
  Bransje: Information Technology
  Antall medarbeidere: 122

 12. Nevion
  Bransje: Telecommunications 
  Antall medarbeidere: 84

 13. Selvaag Bolig
  Bransje: Real Estate 
  Antall medarbeidere: 77 

 14. Kildegruppen
  Bransje: Media
  Antall medarbeidere: 149 

 15. Talkmore
  Bransje: Telecommunications 
  Antall medarbeidere: 109 

 16. Zaptec
  Bransje: Manufacturing & Production 
  Antall medarbeidere: 95

 17. NutraQ
  Bransje: Health Care 
  Antall medarbeidere: 70  

 18. Move
  Bransje: Information Technology
  Antall medarbeidere: 97 

 19. Barel
  Bransje: Electronics 
  Antall medarbeidere: 57 

 20. Kvik
  Bransje: Manufacturing & Production 
  Antall medarbeidere: 165
 

200-499 medarbeidere

 1. mnemonic
  Bransje: Professional Services
  Antall medarbeidere: 338

 2. Berggård Amundsen & Co
  Bransje: Electronics 
  Antall medarbeidere: 241  

 3. HELP
  Bransje: Financial Services & Insurance 
  Antall medarbeidere: 242 

 4. Kreftforeningen
  Bransje: Other 
  Antall medarbeidere: 210  

 5. RSM Norge
  Bransje: Other 
  Antall medarbeidere: 310 

 6. DHL Express
  Bransje: Transportation 
  Antall medarbeidere: 347 

 7. Inmeta
  Bransje: Information Technology 
  Antall medarbeidere: 302

 8. Experis
  Bransje: Information Technology 
  Antall medarbeidere: 375 

 9. Norges Automobil-Forbund (NAF)
  Bransje: Other 
  Antall medarbeidere: 477

 10. Loyalty
  Bransje: Other 
  Antall medarbeidere: 261

500+ medarbeidere

 1. Cisco
  Bransje: Information Technology 
  Antall medarbeidere: 504

 2. Sopra Steria

  Bransje: Information Technology 
  Antall medarbeidere: 3,032

 3. Specsavers
  Bransje: Retail
  Antall medarbeidere: 777

 4. Norgeshus
  Bransje: Other
  Antall medarbeidere: 1,420

 5. Reitan Retail

  Bransje: Retail
  Antall medarbeidere: 893

Ønsker du å vite mer om 
vår sertifisering?

Abonner på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på faglig innhold, podcastepisoder og informasjon om arrangementer. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev