Opinion

Opinion leverer innsikts- og analysetjenester til en rekke store kunder innenfor privat og offentlig sektor. Vi gjennomfører kvalitative og kvantitative innsikts- og analyseprosjekter, med det formål å gi våre kunder faktagrunnlag, for på den måten å kunne ta bedre beslutninger om utviklingen av produkter, tjenester eller kommunikasjon.

Bransje: Professional Services By: Oslo Antall ansatt: 54 Grunnlagt: 2020 Web: https://www.opinion.no