Ekspertise

Nasjonal tillitsindex

Nasjonal tillitsindex (2)

Nasjonal tillitsindex

Great Place to Work samarbeider med mange virksomheter i Norge og har mye data på opplevelsene på arbeidsplassen. Men til tross for dette vet vi at resultatene og gjennomsnittet blant våre kunder er noe skjevfordelt – ettersom disse virksomhetene allerede har fokus på å utvikle kultur og ledelse i sine organisasjoner, og dermed ligger opplevelsene noe høyere enn det vi antar at gjennomsnittet i Norge er. Vi trengte derfor en uavhengig datainnsamling for å kunne si noe om tillit og kultur i norsk arbeidsliv.

Hva er Nasjonal tillitsindex?

GPTW_Nasjonal_Tillitsindex_2024_Side_01

Nasjonal Tillitsindex er en representativ studie av arbeidstagere i Norge, på tvers av sektorer, bransjer, landsdeler, kjønn, alder og ledernivåer. Dette gir oss nyttig innsikt for å forstå og analysere styrker og svakheter ved hvordan det norske arbeidsliv oppleves, både som øyeblikksbilde og over tid. Vi benytter samme undersøkelse som til våre kunder.

Regelmessig gjennomføres Nasjonal Tillitsindex, med hensikt å få et representativt bilde av opplevd kvalitet på organisasjonskultur og ledelse i norsk arbeidsliv.

Vi benyttet et eksternt analysebyrå – Opinion – for å innhente data og sikre representativitet. Vi har også gjennomført målingen i 2021 og 2018.

Last ned siste rapport

Liker du å holde deg
oppdatert?