Miljøpolicy

Great Place to Work i Norge (Great Consulting AS) skal vise det nære samspillet mellom det å være en god arbeidsplass og det å være en være en bærekraftig arbeidsplass. Selv om en kontorarbeidsplass ikke setter det største miljømessige fotavtrykket, påhviler det oss alle i vårt daglige arbeid å tenke på hvordan vi best innretter oss for å skape et godt arbeidsmiljø og å belaste det ytre miljøet minst mulig.

 

Vi skal aktivt påvirke våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til - på sine områder - å ta ansvar for miljø og klima. På samme måte som vi hevder at en Great Place to Work For All er:

  • Better for Business – Better for People – Better for the World

vil vi hevde at en bærekraftig arbeidsplass er:

  • Better for Profit – Better for People – Better for Planet

Great Place to Work skal ha et effektivt HMS-styringssystem og skal være miljøfyrtårnsertifisert. Dette innebærer en forpliktelse til kontinuerlig forbedring av vår miljøbelastning, og til å overholde alle myndighetskrav og de krav som vi selv har pålagt oss.

Alle ansatte i GPTW er i sitt arbeid forpliktet av vår miljøpolicy som også indirekte er uttalt i vår tredje Guiding principle:

  • Vi tar ansvar for lønnsomhet, samtidig som vi bidrar til samfunnet

Miljofyrtarn_Sertifisert-virksomhet_Sort-vertikal_Liten