Trygg Trafikk

Trygg Trafikk jobber for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle. Mange er opptatt av sikkerhet i samferdselssektoren, men Trygg Trafikk er den eneste aktøren som kun setter søkelyset på trafikksikkerhet. Vi bidrar for å nå nullvisjonen og retter oppmerksomheten mot alle som blir skadd i trafikken. Vårt samfunnsoppdrag er å informere alle trafikantgrupper om risikofaktorer og bruk av sikkerhetsutstyr – med et særlig ansvar for trafikkopplæring av barn og unge.

By: Oslo Antall ansatt: 56 Web: https://www.tryggtrafikk.no/