Tjenester

Sertifisering som en god arbeidsplass

Tjenesteside Sertifisering  3

En god arbeidsplass tiltrekker seg de rette kandidatene, sikrer at de ansatte blir lenge og øker kvaliteten på leveranser.

Sertifisering gjennom Great Place to Work® bidrar til:  

sertifiseringslogo
  • Å sette konkrete mål for medarbeideropplevelsen i organisasjonen 
  • Å bygge stolthet internt   
  • Anerkjennelse i markedet som en attraktiv arbeidsgiver, leverandør og samarbeidspartner  

Slik blir du sertifisert

Emprising Mock-up uten bakgrunn 1

Steg 1

Undersøkelse blant ansatte

Vår verdensledende undersøkelse Trust Index™ gir deg muligheten til å måle tillit i organisasjonen.  

To menn med kaffekopp lener seg mot bord

Steg 2

Bli sertifisert

Møt våre nasjonale kriterier og bli
sertifisert som en god arbeidsplass 

  • Organisasjonen må ha minst 10 ansatte. 
  • Svargrad må tilfredstille krav til konfidensnivå i forhold til antall ansatte. 
  • Organisasjonen må oppnå en score på 70%. 
Tjenesteside Sertifisering  (463 x 590 px)

Steg 3

Vis omverden at du er sertifisert!

Bruk anerkjennelsen som sertifiseringen gir aktivt til å posisjonere dere i markedet, bygge stolthet internt og til rekruttering. 

Du vil få tilgang til Employer Branding Forum som gir deg tilgang til diplom, bagde og maler til bruk i sosiale medier, nettsider og interne kanaler. 

Sertifiseringen er sentral i arbeidet med Employer Branding strategi og Employee Value Proposition. 

Berggård Amundsen & Co bruker Great Place To Work sertifiseringen aktivt i sin merkevarebygging 

Thermo Fischer Scientific har
kontinuerlig og aktivt jobbet med å skape en god organisasjonskultur,  og har nå vært en av Norges Beste Arbeidsplasser 4 år på rad

Vår leveranse

 


 

Vi gjennomfører en undersøkelse som måler tillit i organisasjonen. Dersom sertifiseringskravene tilfredsstilles, vil du motta:  

1. Diplom som bevis på sertifisering som en god arbeidsplass
2. Sertifiseringsmerke som kan benyttes i egne kanaler både digitalt og analogt  
3. Plakett som gir et synlig bevis på sertifisering i lokalet.

4. Employer branding guide som gir deg tips og råd til hvordan organisasjonen bør jobbe strategisk og operasjonelt med å bygge en sterk merkevare både internt og i markedet.
5. Deltakelse i Employer Branding nettverk sammen med andre organisasjoner

6. Innholdet i sertifiseringen vil gi verdi inn i deres arbeid med Employer Value Proposition og å bygge et sterkt Employer Brand.

Sertifiseringen har en gyldighet på ett år og fornyes årlig gjennom ny måling.

 

Great Place To Work

Hva er en sertifisering?

Empiri og nyere forskning viser – utvetydig – at tillitsbasert ledelse og kultur skaper overlegne prestasjoner og resultater. Mer enn 20.000 bedrifter i over 170 land bruker i dag Great Place to Works målinger for å få ny, praktisk og retningsorientert innsikt som støtter denne type utviklingsarbeid.

Det unike med Great Place to Work er: Hva vi måler, hvordan vi måler og hvorfor vi måler det vi måler. Virksomhetene betaler for denne ekspertisen og den innsikten som skapes. De ønsker bedre og mer meningsfylte målinger samt bedre veiledning for utvikling av kultur og ledelse.

Det koster ikke penger å bli sertifisert som et Great Place To Work, eller å være kandidat til listen over de beste. Sertifiseringen og kåringen er en velkommen bieffekt der vi får anledning til å vise frem hva de beste gjør og lære av disse.

Et hovedpoeng er at vi faktisk kjenner tilstanden i norsk arbeidsliv, i alle sektorer, gjennom en regelmessig og representativ undersøkelse, Nasjonal Tillitsindeks for arbeidslivet.

sertifiseringslogo

20
millioner medarbeidere

18'
virksomheter årlig

170
land og 50 språk

30
år med forskning og data

Hvorfor Great Place To Work?

Et utvalg av sertifiserte organisasjoner

Reitan
Hexagon
Dedicare
Specsavers
Sopra Steria
Redd Barna-1