Tjenester

Ta pulsen på medarbeidernes opplevelser

Puls hero

Pulsmålinger

Pulsmålinger er et nyttig verktøy når du ønsker å ta pulsen på spesifikke områder i løpet av året.

Målingen kan gjennomføres for hele eller deler av organisasjonen etter ønske, for raskt å kunne iverksette tiltak eller justeringer.

Hvorfor pulsmålinger?

grad3

Pulsmålinger eller temperaturmåling krever lite forarbeid fra organisasjonens side og kan gjennomføres raskt. Undersøkelsen tar kun et par minutter å besvare og baserer seg på vår anerkjente Trust Index som sikrer konfidensialitet og kvalitet i gjennomføringen. 

Alle resultater fra målingen rapporteres via vår digitale leveringsplattform som gir deg datadreven innsikt og muligheten til å løpende følge med på resultater og svargrad. 

Pulsmålinger er en tjeneste som ligger klar i plattformen vår, Emprising. Du velger selv når, hvor ofte og hvilke påstander du ønsker å benytte i pulsmålingene. 

Ønsker du å vite mer?