Artikkel

Åpenhetsloven: Ansvar, muligheter og verdi av vår sertifisering

Fra 1. juli 2023 vil omtrent 9000 norske selskaper være forpliktet til å rapportere i samsvar med den nye åpenhetsloven. Loven krever at disse selskapene rapporterer om deres arbeid med å forsvare menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold, både i deres egen virksomhet og i verdikjeden. Dette legger et betydelig ansvar på lederne og HR-avdelingene i norske virksomheter.

Åpenhetsloven gir ledere og HR-ansvarlige en god mulighet til å styrke sine organisasjoners bærekraftige praksiser. Ved å omfavne og integrere prinsippene om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kan norske virksomheter ikke bare etterleve loven, men også bygge en mer ansvarlig og etisk virksomhetskultur og et bra sted å arbeide - for alle.

For å forstå de konkrete kravene i åpenhetsloven og hva det betyr for den enkelte virksomhet kreves en jobb. Flere artikler er publisert blant annet i Dagens Næringsliv (DN). Her blir det blant annet rapportert at selskaper vil være pålagt å presentere informasjon om tiltakene de har implementert. Dette inkluderer tiltak som selskapene har tatt for å identifisere risikoer knyttet til brudd på menneskerettigheter, samt tiltak for å forebygge, avbøte og rette opp slike brudd. Rapporteringen bør også inkludere informasjon om hvordan selskapene har engasjert seg med sine interessenter, inkludert ansatte, fagforeninger, leverandører og andre samarbeidspartnere, for å sikre overholdelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I tillegg til å oppfylle kravene i åpenhetsloven, kan norske virksomheter dra nytte av Great Place to Work sertifiseringen for å forsterke rapporteringen om deres arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. En sertifisering fra Great Place to Work bekrefter at en virksomhet skaper en arbeidsplass hvor medarbeidere trives og har tillit til ledelsen. Dette involverer grundige undersøkelser blant medarbeidere og evaluering av virksomhetens kultur, praksiser og ledelsesstil. 

I tillegg til den juridiske forpliktelsen og rapporteringskravene, er det også viktig å merke seg den overordnede verdien av ansvarlige arbeidsforhold – det å ha en god tillitsbasert kultur (Trust Index). Gjennom å implementere tiltak for å sikre disse prinsippene, kan virksomheter oppnå flere fordeler. De som lykkes kan vise til lavere sykefravær og turnover enn normalt for bransjen. De tiltrekker og beholder talentfulle medarbeidere, styrke omdømmet og bygge langsiktig tillit hos kunder, investorer og andre interessenter. I sum – det kan dokumenteres at det er direkte sammenheng og forklaring til finansiell avkastning

Les mer om hvordan tillitsbasert ledelse lønner seg.

I et stadig mer bevisst og kritisk forretningsmiljø blir ansvarlig praksis stadig viktigere. Åpenhetsloven legger et press på norske selskaper for å rapportere om deres arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved å kombinere dette med en Great Place to Work sertifisering, har norske virksomheter muligheten til å gå enda lenger og vise at de er en arbeidsplass hvor medarbeidere trives og har tillit til ledelsen.

Åpenhetsloven gjelder for visse typer norske selskaper, basert på visse kriterier som omsetning, antall ansatte og virksomhetens art. Loven gjelder for selskaper som oppfyller minst to av følgende tre vilkår i regnskapsåret:

  • Gjennomsnittlig antall ansatte over 50 årsverk.
  • En balansesum på over 75 millioner kroner.
  • En årlig omsetning på over 150 millioner kroner.