Artikkel

En oppsigelse kan koste så mye som 200 prosent av en ansatts grunnlønn

Tillit, organisasjonskultur og lønnsomhet henger sammen. Det viser forskning utarbeidet i samarbeid med Great Place To Work Institute.

Det er ikke alltid like lett å se sammenhengen mellom bunnlinje og arbeidskultur. Titter du i regnskapet, ser du ikke poster som «organisasjonskultur», «tillit» og «engasjement». Derfor ligger forståelig nok fokuset for mange norske selskaper på salg og kostnader. Likevel – om dette fokuset blir altoppslukende, kan det paradoksalt nok øke kostnadene.

Koster flesk

I samarbeid med det amerikanske magasinet Fortune har Great Place To Work Institute fulgt de mest suksessrike amerikanske selskapene i over tretti år. Samarbeidet, som blant annet innebærer Fortunes 100 beste selskaper å jobbe for – som tilsvarer Norges Beste Arbeidsplasser – har vist at selskaper hvor de ansatte opplever en høy grad av tillit har 50 prosent lavere andel av ansatte som slutter, sammenlignet med andre bedrifter i samme industri.

Altså kan du halvere antall oppsigelser ved å øke tilliten.

Og oppsigelsene koster. Det bekrefter en rapport fra Society for Human Resource Management, som forteller at kostnaden knyttet til én enkelt oppsigelse kan være så mye som 90 til 200 prosent av en ansatts grunnlønn. Dette skyldes de ulike faktorene som følger med den ansatte ut døra: Leveransene og arbeidet kan stoppe opp, viktig ekspertise kan gå tapt og kunder kan si opp dersom de mister nøkkelpersonell. Ser vi på den norske snittlønna, kan det å miste bare én kollega i året koste bedriften 500.000 kroner.

Hjelpes.

Nå vil det så klart alltid være noen som slutter iblant, men det er heldigvis ting du kan gjøre for å begrense omfanget av oppsigelser. En av de beste måtene å holde på en kollega, er å fokusere på skape en arbeidsplass med høy grad av tillit, stolthet og fellesskap. Blant Fortunes liste over de 100 beste selskapene å jobbe for, svarte hele 87 prosent av ansatte at de ønsker å være i jobben over lang tid. Skaper du en hyggelig og givende arbeidsplass der folk føler tillit, kan det klinge godt i kassa.

Hva kommer først: arbeidskultur eller resultater?

Gjør selskapene det bra fordi de investerer i de ansatte, eller er de ansattes tilfredshet og opplevd grad av tillit et biprodukt av gode resultater? Det var spørsmålet professor i finans ved London Business School, Alex Edmans, spurte seg selv.

Gjennom å undersøke kvantitative og kvalitative data fra Great Place To Work over de beste selskapene i verden – helt tilbake til 1984 – gjorde Edmans et meget interessant funn: Det var de ansattes tilfredshet som førte til gode resultater, og ikke omvendt. Edmans, som brukte fire år på å gjennomføre studiet, hadde følgende å si om funnene:

«Jeg fant ut at de 100 beste selskapene å jobbe for i USA oppnådde to til tre prosent høyere avkastning enn konkurrentene over en periode på 26 år. Sagt ganske enkelt: Selskaper som behandlet sine ansatte bra, presterte bedre.»

Det lønner seg å skape en god arbeidsplass. Og det vet vi en ting eller to om.

Fra sertifisering til Norges beste

Flere hundre norske arbeidsplasser har gjennomgått vår sertifiseringsprosess, for å få et bevis på at man er en god arbeidsplass.

Dette er imidlertid ikke et diplom som kan kjøpes.

Faktisk er det å bli sertifisert en lengre prosess hvor du jobber med å forbedre arbeidsplassen, basert på innsikt og analyse. HR-manager i Sopra Steria, Anders Palerud, forteller at sertifiseringen har hjulpet selskapet med å forstå egen kultur, og hvilken kultur de ønsket å skape. Ved å jobbe med tilbakemeldinger og analyser fra oss i Great Place To Work, har Sopra Steria vært rangert blant landets ti beste arbeidsplasser elleve år på rad.

Prosessen har ført til et godt arbeidsmiljø, fornøyde kunder og ikke minst, fornøyde ansatte som blir værende.

Lønnsomt, med andre ord.