Ekspertise

Employer branding

0002-6666854472205318847 2

Employer branding handler om hvordan folk og omgivelser oppfatter din organisasjon som arbeidsgiver, uavhengig av hvilke produkter og tjenester som leveres.

Det handler om bildet din organisasjon klarer å skape som et “Great Place To Work” blant ansatte og viktige stakeholdere i markedet.

Bli et Great Place To Work

72%
av rekruttere verden over mener employer branding er en viktig suksessfaktor ved ansettelser.

#1 hindring
kandidaters opplevelse gjennom søk etter jobb er at det er vanskelig å finne informasjon som forteller hvordan det er å jobbe for organisasjonen.

 

Kandidater stoler på organisasjonens ansatte
3x mer
enn selskapsinformasjon når det handler om kultur og hvordan opplevelsen av arbeidsmiljøet er.

75%
av jobbsøkere vurderer employer brand før de søker på stillinger.

Sertifisering som et Great Place To Work

Tjenesteside Sertifisering 3

Sertifisering som et Great Place To Work kan benyttes for å sette konkrete mål for medarbeideropplevelsen i organisasjonen, bygge stolthet internt og synliggjøre organisasjonen som en attraktiv arbeidsplass, leverandør og samarbeidspartner.

Hva er en attraktiv arbeidsplass?

En attraktiv arbeidsplass er en organisasjon folk har lyst til å jobbe for - gjerne over lengre tid.

Å skape en attraktiv arbeidsplass krever en ledergruppe som er bevisst og villig til å investere tid og ressurser i å bygge en sterk kultur.   

Les mer om dette i bloggen "Skjønnhet kommer innenifra"

3 grunner til å ha fokus på employer branding

To menn med kaffekopp lener seg mot bord

82 % av ansatte i Norges beste arbeidsplasser sier de ønsker å arbeide der over lang tid

94% av ansatte i Norges beste arbeidsplasser sier at alt tatt i betraktning er dette et flott sted å arbeide

Organisasjoner med fokus på de sosiale aspektene (ESG) kan vise til en meravkastning på mer enn 3 % årlig

Hva er deres merkevareidentitet?

EVP Modell

Merkevareidentitet handler om tre ting:

 1. Hva slags arbeidsgiver vi ønsker å være? 
  Egen kultur må være en sentral del av strategien
   
 2. Hvordan opplever ansatte oss som arbeidsgiver? 
  Å gjennomføre medarbeiderundersøkelser er det viktigste verktøyet dere har får å få informasjon om hvordan det står til med kultur og ledelse i organisasjonen. 

 3. Hvordan oppfatter markedet oss som arbeidsgiver? 
  Kartlegg hvordan markedet oppfatter organisasjonen og hva som forventes av arbeidsplasser i dag. 

Nasjonal Tillitsindex

Nasjonal tillitsindeks vs. NBA 2023

Vi måler kvaliteten på relasjoner og tillit i norsk arbeidsliv annethvert år.

Norges beste arbeidsplasser ligger godt over gjennomsnittet av norsk arbeidsliv.

Organisasjoner som jobber for å skape en god arbeidsplass gjennom tillitsbasert ledelse opplever høyere grad av tillit hos ansatte.

Du må måle for å vite