Ekspertise

Emprising gir unike fordeler

Puls hero (2)
Vi har lansert et nytt analyseverktøy - Emprising - hvor du som kunde vil du få tilgang til ny teknologi som vil gi deg en helt ny opplevelse før, under og etter gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen. Emprising gjør det gjør det enkelt å kartlegge deres kultur og avdekke den innsikten som trengs for å drive positiv endringer.  

Vår survey plattform gir:

Emprising mockup 800 × 800 
  • Systemplattform som er enkel å bruke.  
  • Mulighet for mer innsikt.  
  • Mulighet for å lage egne fokusområder.
  • Mulighet for å gjennomføre pulsundersøkelser.  
  • Tilgang til kunnskapsbank som gir deg nyttige verktøy for å få maksimal utbytte av plattformen.  

Påstander og spørsmål er de samme som før og bygger på vår anerkjente metode Trust Index, men de har fått et utbedret hjem.   

HR Plattformen er enkel å bruke og gir deg full kontroll på dine data.  

Ønsker du å se mer?

Du må måle for å vite

Stolthet_kvinne smiler

Vår medarbeiderundersøkelse, Trust Index™, avdekker opplevelsene av tillit, stolthet og fellesskap blant dine medarbeidere. 

Ønsker du å vite mer om
Emprising?