Tjenester

Rådgivning som utvikler og skaper bevegelse

Nasjonal tillitsindex (2)

Et av Great Place to Works sterkeste fortrinn er vår ekspertise på rådgivning. 

Vår tilgang på data og læringer gjennom mange år kan vi bistå med både beste praksis og fagkompetanse.

Ønsker du å benytte deg av vår rådgivning?

Tillitsbasert ledelse

menneske hjerte

Tillit i organisasjoner uttrykkes ved at medarbeidere opplever troverdighet, respekt, rettferdighet, godt samspill samt stolthet i det sosiale felleskapet en organisasjon er. Tillitsbasert kultur kjennetegnes av høyt tillitsnivå i organisasjonen. Tillitsnivået er virksomhetens sosiale kapital og mål på kvaliteten på de samlede relasjonene i organisasjonen.

Vårt fortrinn som rådgivere baserer seg på at organisasjonen har gjort en måling av egen tillitskultur. For å bevege og utvikle kulturen må man vite hvordan kulturen oppleves, man må ha noe å orientere ut fra.

Vi bidrar til å utvikle organisasjonskultur

Å måle organisasjonskultur og tillit i organisasjoner er mulig. Vi tror på å bruke denne type målinger som et kart å kunne manøvrere etter. Når dere har ambisjoner om å utvikle kulturen så er dette nødvendig. Vi hjelper med å stille inn kompasset etter den kursen dere ønsker og veileder gjennom god design og prosess med utgangspunkt i hva de beste gjør. 

Vi kan måle effekter av tiltak og prosesser jevnlig med vår Tillitsindex, eventuelt ved mindre omfattende og skreddersydde Pulsmålinger. Vi måler dermed hvor dere er på kulturreisen gjennom medarbeidernes opplevelser. Dette gir nødvendig guiding for videre prosess og utvikling.

  • Vi bidrar med å tydeliggjøre ambisjon, og å sikre forankring og eierskap hos ledelsen
  • Vi analyserer resultatene og bidrar slik at ledelsen i en organisasjon får innsikt i sin kultur
  • Vi veileder på prosess og kommunikasjon av resultatene i organisasjonen
  • Vi bidrar med tilrettelegging og støtte i utviklingsarbeidet- etter behov

Vår rådgivning er basert på to grunnleggende teser om hva som skaper gode organisasjoner karakterisert ved høy tillit, alle er bekreftet gjennom empiri og understøttet av studier, litteratur og omfattende forskning om organisasjon og ledelse gjennom de siste tiårene:

  1. Positivt menneskesyn – en ekte tro på at mennesker ønsker, vil og kan gjøre sitt beste dersom de får anledning. Medarbeidere motiveres og presterer best over tid når de blir gitt tilstrekkelig autonomi til å utnytte og utvikle sine evner, opplever mestring og finne mening innenfor psykologisk trygge rammer.

  2. Organisasjonskultur og ledelse er avgjørende for effektiv samhandling, produktivitet, gjennomføringskraft, endringsevne og måloppnåelse. Kulturen påvirker prestasjonene til enkeltmedarbeidere, ledere og grupper på tvers i organisasjonen. Ledere generelt og toppledere spesielt har et særlig ansvar for å utvikle en bevisst og villet kultur.

Disse tesene danner grunnlaget for å bygge tillit i organisasjoner.

Abonner på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på faglig innhold, podcastepisoder og informasjon om arrangementer. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev