Artikkel

Er du usikker på hvilken medarbeiderundersøkelse du bør velge?

Mange norske ledere har forstått hvor viktig det er å ha en god, tillitsbasert arbeidskultur. Da er det også positivt å se at såpass mange ønsker å måle den, som regel via en medarbeiderundersøkelse. Noen arrangerer den internt, ofte via tredjepartsverktøy, mens andre får en ekstern partner til å hjelpe dem.

For deg som er usikker på hvilken tilnærming du burde velge, skal vi sammenligne tre alternativer: Interne medarbeiderundersøkelser, Great Place to Work, og et anonymt og representativt konkurrerende selskap (Selskap X). Vi har plukket ut fire viktige elementer som er avgjørende for mange arbeidsplasser, og som forklarer hvorfor så mange velger Great Place to Work.CTA Hubspot branded

Konfidensialitet

Konfidensialitet er viktig for både deg og medarbeiderne dine: De må vite at de kan svare ærlig og ikke blir straffet for uønskede svar. Du må kunne stole på at de forteller sannheten. Med en internt utført medarbeiderundersøkelse blir dette veldig vanskelig å oppnå. HR settes under press og undergraver den tilliten de har i organisasjonen. Du risikerer dermed å ikke oppdage viktige forbedringsmuligheter.

Selv med undersøkelser der svarene «anonymiseres» vil det ofte være mulig å identifisere deltakerne gjennom administrasjon av systemet.

Når Great Place to Work utfører medarbeiderundersøkelsen, vil vi sørge for å holde tilbake informasjon som kan identifisere enkeltpersoner, før vi presenterer resultatene til deg. Dette er også viktig i vår kommunikasjon med medarbeiderne. Er medarbeiderne dine klar over dette, kan de føle seg trygge på at de kan gi ærlige svar. Da får du også en undersøkelse du kan stole på.

Objektivitet

I likhet med konfidensialitet, gjør det at undersøkelsen avholdes av en ekstern tredjepart, at du kan forvente ærligere svar. Det er også lettere for eksterne eksperter på arbeidskultur å tolke svarene objektivt, enn det vil være for dem som har egeninteresse av positive resultater – selv uten uærlige hensikter er det lett å la forhåpningene farge tolkningen.

Et berømt sitat går som følger: «Torturerer du dataen lenge nok, vil den innrømme hva som helst.» En ekstern, objektiv aktør vil ikke alltid fremstille deg i et ukritisk positivt lys, men til gjengjeld får du statistikk du kan stole på om du ønsker å bli bedre.

Les: alt du trenger å vite om medarbeiderundersøkelsen

Benchmarks

Skal du få et komplett inntrykk av hvor god arbeidskulturen din er, må du ha et stort og relevant sammenligningsgrunnlag. Med en in-house undersøkelse blir det vanskelig. Dersom medarbeiderne dine gir mulighetene for kompetanseutvikling en karakter 7 av 10, er det langt lettere å avgjøre om det er viktig å ta tak i dersom du vet hva andre relevante virksomheter i landet scorer på samme felt. Dersom standarden ligger på 9, kan det være mye viktigere å prioritere enn du trodde i utgangspunktet.

Great Place to Work har verdens mest brukte medarbeiderundersøkelse, og har benchmarks både fra kunder og fra representative studier, med utvalg av arbeidsplasser over hele landet (Nasjonal Tillitsindeks for Arbeidslivet). Totalt samler vi identiske data, gjennom en kulturnøytral undersøkelse, fra over 12 millioner ansatte årlig, i over 60 land. Ønsker du å sammenligne bedriftskulturen din med andres, finner du ingen som sitter på mer pålitelig statistikk.

Dette betyr at vi sitter på godt underbygget kunnskap om hva som er viktig å måle. Det hjelper lite å score høyt på faktorer som til syvende og sist ikke påvirker arbeidskulturen og effektiviteten nevneverdig. Det er også viktig å stille spørsmål som reflekterer helheten i virksomheten din, og at ikke gode enkeltrelasjoner dekker over større, mer strukturelle problemer som burde bli oppdaget.

Gjennom Great Place to Work kan du være sikker på at det du måler har en viktig innvirkning på hvordan virksomheten din presterer.

Anvendbarhet

Som nevnt under objektivitets-punktet, er det svært viktig for oss i Great Place to Work å gi deg relevant innsikt og et verktøy du kan bruke aktivt i lederrollen. En medarbeiderundersøkelse som kun gir en lederevaluering er langt mindre verdifull enn én som hjelper deg å gjøre en bedre jobb som leder. Over 30 års samarbeid med ledere fra de beste arbeidsplassene bekrefter at det som kartlegges enkelt kan brukes til å definere konkrete fokusområder og forbedringsprosesser. Dette er den eneste undersøkelsen som kan dokumentere sammenheng mellom å lykkes på det undersøkelsen måler og finansiell effekt.

For at undersøkelsen skal bli et verktøy og ikke bare et karakterkort, må den også være retningsgivende. Den må brukes til å gi råd og analyse av hva du bør prioritere for å bli bedre, og hvordan du gjør det. Rett prosess, prioritering og gjennomføringsevne på de ulike nivåene er fellesnevnere hos de som lykkes best. Dette er noe våre rådgivere har høy kompetanse på, og du kan alltid forvente konkrete anbefalinger sammen med resultatene.

For å virkelig kartlegge om deres tiltak som ledere oppfattes som verdifulle av medarbeiderne deres, gjør vi som eneste aktør på markedet en GAP-analyse. Analysen måler og vurderer eksisterende lederpraksiser, kulturpolicys og nye tiltak ledelsen iverksetter, opp mot medarbeidernes opplevelse. Eksempelvis – hvordan kommuniserer ledelsen viktige saker og endringer i organisasjonen. Bruker vi de rette kanalene og arenaene? Når vi alle? Informerer vi om det medarbeiderne mener er viktig? Har innføringen av Workplace hatt ønsket effekt? Gap-analysen avslører størrelsen på «gapet» mellom ledernes og organisasjonens praksiser og faktisk effekt og opplevelse hos medarbeiderne.

Kanskje er det viktige punkter du mener dere allerede har adressert, som ikke har nådd ønskede resultater. Samtidig kan det hende at andre aspekter av arbeidskulturen faktisk er mer velfungerende enn du har fryktet, noe GAP-analysen kan avsløre at du dermed slipper å bruke flere ressurser på. Slik kan undersøkelsen hjelpe deg med å bedre prioritere tiltak som vil gi effekt, og spare deg for kostnader på sikt.

Trenger du hjelp med å følge opp problemområdene og støtte i å iverksette prosesser fremover, bidrar vi mer enn gjerne med rådgivning. Det er noe du ikke får gjennom andre aktører som kun tilbyr en pulsmåling av virksomheten din – og kanskje den aller viktigste grunnen til å velge Great Place to Work.