Artikkel

Tillitsbasert ledelse lønner seg!

ESG (Environmental, social, and govermantal) investeringer inneholder mange aspekter. Hvilke deler av "E", "S" og "G" lønner seg for aksjonærene?

Dette er ifølge Hamid Boustanifar (EDHEC Business School) ikke et tilfredsstillende spørsmål. Man bør se de ulike områdene E, S og G isolert og se nærmere på hvilke områder som lønner seg for aksjonærer og hvilke som krever en avveining mellom økonomiske resultater og resultater av mer sosial art. I en artikkel har Hamid og Young Dae Kang (EDHEC og Bank of Korea) sett nærmere de ulike aspektene ved «S» - det å ta vare på de ansatte.

God arbeidskultur og medarbeidertilfredshet – ekstra verdifullt i krevende tider

Gjennom å se på data som er samlet inn over en periode på 36 år (1984-2020) og bruk av anerkjente empiriske finansielle faktormodeller har de gjort funn som tilsier at markedet fortsatt undervurderer verdien av organisasjoner med en god organisasjonskultur. Great Place to Work – porteføljen viser at organisasjonene viser til er unormal avkastning på 2 -2,7% per år gjennom hele perioden som er analysert.

Det som kanskje er mest oppsiktsvekkende er at de økonomiske resultatene er spesielt bra under det vi kan kalle «dårlige tider». Perioder som her fremheves er de finansielle krisene i perioden 2000-2002 og 2008-2009. Så vidt vi kjenner til er Great Place to Work`s metode den eneste som har påvist direkte årsakssammenheng mellom en god arbeidskultur og finansiell meravkastning.

Kilde: Hamid Boustanifar
Studien er en replica til det kjente studiet til Alex Edmonds fra 2011.