Eksepertise

Kultur og ledelse

Puls hero (2)

Kultur og ledelse som konkurransefortrinn

Kultur- hvordan vi gjør ting hos oss - avgjør hvor effektivt vi faktisk samhandler og kan sees på som organisasjonens software. Forskning viser at virksomhetskultur spiller en nøkkelrolle på områder som produktivitet, gjennomføringskraft, endringsevne og måloppnåelse.

En god arbeidsplass er et sted hvor du har tillit til de du jobber for og med, er stolt av jobben dere gjør, og føler fellesskap med dine kollegaer.

Hva er en god organisasjonskultur?

plante i potte

Analyse av data som er samlet inn over i perioden (1984-2020) og bruk av anerkjente empiriske finansielle faktormodeller har Hamid Boustanifar (EDHEC Business School) og Young Dae Kang (EDHEC og Bank of Korea) gjort funn som tilsier at markedet fortsatt undervurderer verdien av organisasjoner med en god organisasjonskultur. Anerkjente forskningsmiljøer kan bevise at vår metode for måling har direkte effekt på økonomiske resultater- 3,5% meravkastning per år.  En god arbeidskultur og medarbeidertilfredshet er ekstra verdifullt i krevende tider.

Ledelse og lederskap

Ledelse og lederskap er begreper som brukes litt om hverandre, men det er en viss forskjell i betydning. Ledelse handler om prosessen og evnen til å ta beslutninger og oppnå resultater, mens lederskap ofte refererer til en persons evne til å påvirke og styre andre.

Les mer om de fem T'ene enhver leder bør ha med seg.

 

Tillitsbasert ledelse

Tillitsbasert ledelse handler om å bygge sterke relasjoner mellom ledere og deres team basert på gjensidig tillit. Troen på at ansatte yter sitt beste når de føler seg verdsatt, respektert, og når de stoler på sine ledere. Tillitsbasert ledelse innebærer åpen kommunikasjon, integritet, og en forpliktelse til ansattes velvære og profesjonelle utvikling. Ledere som praktiserer denne stilen, arbeider aktivt for å forstå sine ansattes behov og utfordringer, og jobber for å skape et inkluderende arbeidsmiljø der alle føler seg trygge på å dele ideer og gi tilbakemeldinger. Dette fører ikke bare til økt arbeidstilfredshet og engasjement blant ansatte, men også til bedre ytelse og innovasjon i organisasjonen.

Ønsker du mer faglig påfyll innen kultur og ledelse?

Bygge kultur i organisasjonen

Effekt utsnitt med sort overskrift

Engasjerte medarbeidere er avgjørende for selskapets suksess. Det krever en toppledelse som ikke bare forstår, men også handler ut fra innsikten om at rett ledelse og kultur sikrer medarbeiderengasjement. I Great Place To Work har vi oppsummert all vår forskning om arbeidsplasskultur i en modell som viser hvilken effekt en sterk tillitskultur vil dra med seg, og det hele starter med deg som leder. Et godt lederskap skaper positive opplevelser. Opplevelse av Tillit, Stolthet og Fellesskap er driverne til en sterk organisasjonskultur som bidrar til høyere verdiskapning og lavere kostnader.

Abonner på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på faglig innhold, podcastepisoder og informasjon om arrangementer. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev