Artikkel

Slik forvandler du en ansatt til en ambassadør

Medarbeidere som trives på arbeidsplassen kan bli gode ambassadører, men da må du legge til rette for det. Dette er tipsene for hvordan du skaper verdifulle ambassadører på arbeidsplassen.

Gode ambassadører er gull verdt for bedrifter. Lovord og skryt av en arbeidsplass veier mye tyngre og har større kredibilitet dersom det kommer fra medarbeiderne selv. Dette er derfor noe enhver arbeidsplass bør etterstrebe, men det kommer naturligvis ikke av seg selv.

Først og fremst må arbeidsplassen din lykkes med å oppnå høy grad av tillit, stolthet og fellesskap. Det vil styrke relasjonene, føre til mer produktive medarbeidere og redusere turnover. Det er slike arbeidsplasser jobbsøkere gjerne har i kikkerten når de vurderer jobber opp mot hverandre. Men hva om du har dette på plass, men ingen vet om det?

La medarbeidere utfolde seg på sosiale medier  

For at en medarbeider skal bli en god ambassadør for bedriften, må du legge til rette for det. Mange bedrifter er i overkant bekymret for hva medarbeidere deler om arbeidsplassen på sosiale medier og går dermed glipp av verdifull omtale.

Kanskje ønsker de at medarbeiderne skiller tydelig mellom privat- og arbeidsliv for å inneha en viss kontroll av hva som deles med omverden. Dette kan føre til at bedriften går glipp av gode ambassadører.

Mange bedrifter har ikke et bevisst forhold til hvordan sosiale medier har endret bedriftens kommunikasjonskanaler. De færreste leser pressemeldinger, få laster ned årsrapporter og det kan være vanskelig å oppnå engasjement ved å publisere statusoppdateringer fra bedriftens egen Facebook- eller LinkedIn-konto.

Slike bedrifter går glipp av en stor mulighet til å bruke medarbeiderne positivt og aktivt, og mange har mye å hente på å åpne innsynet ut. Det er naturligvis viktig å ha noen styreregler for hva som egner seg for eksterne, men dette må baseres på en gjensidig forståelse av hva og hvorfor. Som regel ønsker folk å dele positivt innhold med omverdenen, og kunnskapen om hva som tas eksternt og internt sitter i de fleste tilfeller i veggene.  

Det å uttale seg om bedriften på sosiale medier gir positiv publisitet, som kan nå ut til store nettverk. Dette kan være alt fra småskryt og stolthet over små og store ting som skjer i bedriften, sosiale arrangementer og arbeidsmiljø eller utmerkelser av ulike slag.

La ansatte delta aktivt i det offentlige rom

Foruten bruk av sosiale medier, er deltakelse i det offentlige rom en ypperlig måte å forvandle medarbeidere til ambassadører. Dette kan dreie seg om å skrive kommentarer i aviser, stille til relevante debatter og bruke sin stemme aktivt.

Bedrifter som lykkes i å “blande seg inn” på de arenaene der de innehar kompetanse, kan bidra til å øke medarbeideres motivasjon for å opptre som gode ambassadører. For det første blir de vist stor tillit ved å bli invitert eller oppfordret til å delta i samfunnsdebatten. Videre snakker de på vegne av bedriften, eller i det minste på vegne av fagfeltet, og dette kan virke meningsfylt og øke motivasjonen for arbeidet de gjør.  

Medarbeidere som kan opptre som eksperter vil innta en spennende rolle på vegne av bedriften - en rolle med større faglig tyngde. Lykkes du med å oppnå dette, kan du skape gode ambassadører for bedriften din.