Artikkel

COVID-19: Å lede i en usikker tid

På kort tid har coronaviruset hatt enorm innvirkning på verden. Landegrenser er blitt stengt, vi ser store utslag i aksjemarkedet og vi er usikre på hva som vil skje fremover. Oljeprisen raser og permitteringstallene øker raskere enn vi noen gang har sett.

Som i alle andre perioder fylt med usikkerhet, er selskaper over hele verden bekymret for hvordan dette vil påvirke deres virksomhet. I tillegg er de nå også bekymret for medarbeidernes sikkerhet og helse.

Medarbeidere forventer at ledelsen skal handle på en måte som beskytter dem, men også arbeidsplassene og selskapet. Derfor er det viktigere nå enn noen gang før å lede tillitsbasert. Her er noen måter du kan lede teamet ditt gjennom denne usikre tiden på:

 1. Husk at COVID-19 påvirker alle
  Ledere tenker ikke bare på den fysiske og psykiske helsen til sine medarbeidere, men også på deres familie og venner. Etter oppfordring fra myndighetene bør alle som kan jobbe hjemmefra gjøre det. Spesielt de som er urolige eller befinner seg i risikogrupper bør få denne muligheten.

  Det er helt avgjørende at arbeidsplasser gjør hva de kan for å minimere smittespredning. Tydelig informasjon fra ledelsen om hva slags forventinger og ordning man har på arbeidsplassen i denne perioden kan hjelpe medarbeidere å ta gode valg ved for eksempel å overholde karantene. Dette er kritisk for å forhindre spredningen av viruset.

 2. Spre ikke unødvendig frykt
  Nå er det lett å bli forvirret over all informasjonen som florerer, spesielt siden eksperter kommer med motstridende råd. For å kunne ta gode beslutninger fremover er det viktig å ha dette i bakhodet, vurdere kildene, samt å oppsøke god informasjon fra pålitelige, offentlige kilder som WHO, Regjeringen og Folkehelseinstituttet.

 3. Minimer økonomiske bekymringer
  Ledere må sørge for at medarbeidere kan fortsette å gjøre jobben sin, men på en måte som er både trygg og forsvarlig under omstendighetene. Slik kan de økonomiske bekymringene til medarbeiderne minimeres.

  Mange nordmenn vil oppleve krevende tider dersom de får store, uforutsette utgifter, rammes av sykdom eller mister jobben. Nøkkelen er å sikre at kostnader forbundet med fravær minimeres og oppsigelser unngås. Samtidig må ledelsen være tydelige og ta de grep som trengs for å sikre gode arbeidsplasser etter krisen. Konkurser vil komme.

 4. Åpen kommunikasjon og aktiv lytting
  Utydelighet skaper usikkerhet.

  Kommuniser tydelige retningslinjer om hvordan man fysisk tilrettelegger hjemme eller på kontoret for å redusere smittespredning, samt hvem som får adgang til kontoret av medarbeidere, kunder og leverandører.

  Ledere bør dele viktige beslutninger, og ikke minst utdype bakgrunnen for og hensikten med tiltak som gjøres fortløpende. Vær så åpen og transparent som mulig med den informasjonen du har. Det gjør det mulig for medarbeidere å ta del i beslutninger og tiltak. Det vil opprettholde et rasjonelt tankesett, hvor man skaper innovasjon og nytenkning, i stedet for å la medarbeidere føle på unødvendig frykt og usikkerhet.

  Kommunikasjon er toveis.

  Gode ledere lytter til sine medarbeidere i usikre tider, det være seg bekymringer eller nye måter å utføre jobben på. Innovasjon skapes i tider hvor vi blir tvunget til å tenke nytt. Gode ledere vet å involvere sine medarbeidere i dette.

 5. Forbered for økonomisk nedgangstider
  Flere norske selskaper har stengt dørene og allerede permittert ansatte eller satt i gang andre tiltak for å sikre videre drift.

  Fra de beste arbeidsplassene vet vi at gode arbeidsplasser anser nedbemanning og permittering som absolutt siste utvei. Det bygger troverdighet og tillit. Nå er situasjonen ekstraordinær. Oppsigelser og permittering kan være nødvendig for mange. Tøffe grep nå kan være det riktige for å sikre at virksomheten overlever og man har en jobb å komme tilbake til. Når man går til slike grep – pass på å ikke gå i «jussfellen». Det er viktig å gjøre alt på riktig måte, men husk å ta inn deres verdier og kultur i måten dere gjør det på.

 6. Vi kommer sammen gjennom det  
  Vi vet ikke ennå hvor lenge eller hvordan COVID-19 vil påvirke våre liv og vårt arbeid, men etter hvert vil livet gå tilbake til normalen. Verden vil lære at vi er sterkere sammen enn alene. Gjennom god ledelse kan kanskje både selskapet og dine medarbeidere komme sterkere ut av denne usikre perioden.