Artikkel

Hvordan anerkjenne medarbeiderne i en digital hverdag?

Etter måneder med hjemmekontor og digital arbeidshverdag kan det være utfordrende å holde oppe motivasjon og entusiasmen hos medarbeiderne. Selv om måten vi jobber på har endret seg, er medarbeidernes behov for å bli sett og anerkjent det samme som tidligere. Så hvordan tilfredsstiller vi dette behovet i vår nye arbeidshverdag? Hvordan viser vi medarbeiderne at de betyr noe og at de er viktige for organisasjonen vår – på virtuelt vis?

Se webinaret om distanseledelse her.

La oss først starte med å se på hvorfor anerkjennelser er så viktig. Det hjelper oss blant annet til å: La oss først starte med å se på hvorfor anerkjennelse er så viktig. Det hjelper oss blant annet til å: 

  • Beholde medarbeidere
  • Øke engasjementet
  • Oppmuntre til gode prestasjoner

Studier viser tydelige sammenhenger mellom anerkjennelse, selvfølelse og prestasjon

Flere studier viser til sammenhengen nevnt ovenfor og at betydningen av takknemlighet og anerkjennelse knyttes til selvfølelse, selvrespekt og mestringstro, som i stor grad medvirker til hvordan vi har det, oppfører oss og presterer. (Grant, A. M. & Francesca, G. (2010)) 

En av våre Great Place to Work-sertifiserte selskaper, O.C. Tanner, gjennomførte et studie knyttet til engasjement og undersøkte hva ledere kunne gjøre for å fremme dette. De stilte spørsmålet:

«Hva er den viktigste tingen lederen eller organisasjonen din kan gjøre for at du skal gjøre en enda bedre jobb?»

Resultatene viste at 37 % av respondentene oppgav personlig anerkjennelse som det viktigste for å oppmuntre dem til å oftere gjøre en enda bedre jobb.

Modellen nedenfor viser de viktigste driverne for godt arbeid, hentet fra O.C. Tanners studie.

Spørsmål  Beste arbeidsplasser Gjennomsnitt norsk arbeidsliv 
Ledelsen har en klar oppfatning av hvor selskapet skal og hvordan vi skal komme dit.  86% 56%
Ledelsen handlinger samsvarer med hva den sier.  87% 61%
Toppledelsen representerer organisasjonens beste egenskaper på en god måte.  91% 53%

 

Det er altså ingen tvil om at anerkjennelse er viktig, både for hvordan medarbeiderne føler seg og hvordan de presterer. Men hvordan legger vi best til rette for anerkjennelse i denne nye arbeidshverdagen?

6 tips til praksiser du enkelt kan ta i bruk

1. Hvilke praksiser hadde dere for anerkjennelse før den nye, digitale hverdagen? 

Tenk etter. Hvilke praksiser hadde dere for å anerkjenne medarbeiderne før alle havnet på hjemmekontor? Det er helt sikkert flere av disse som kan overføres til en virtuell hverdag - vær kreative. 

Hva med å f.eks. benytte nyhetsbrevet til å trekke frem gode prestasjoner fra den siste tiden?

2. Gjør anerkjennelse til en fast del av allerede etablerte møteplasser

På tross av at de fleste nå jobber hjemmefra, har mange fortsatt faste, etablerte møteplasser som teammøter, allmøter, sosiale kaffeprater osv. Benytt derfor disse arenaene til å gi anerkjennelse til enkeltpersoner eller team som har utmerket seg. Knytt gjerne anerkjennelsen opp til verdiene deres, mål eller overordnet strategi, slik at alle får mulighet til å se anerkjennelsen i en større sammenheng.

3. Lag interne kåringer og gjør det mulig for de ansatte å nominere hverandre

Hva med å kåre ukens beste idé eller forbedringsforslag, månedens team eller månedens verdibærer?

Dette er like enkelt (om ikke enklere) å gjøre digitalt som fysisk. Benytt allerede etablerte kanaler (Intranett eller liknende), presenter praksisen i valgt kanal ved å forklare hva praksisen innebærer, og bakgrunnen for at dere har etablert den. Muliggjør innspill fra de ansatte, slik at de selv kan sende inn forslag og nominere sine kollegaer til kåringen. Vinnerne kan f.eks. avsløres i digitale, sosiale samlinger eller i videohilsen fra administrerende direktør.

Kanskje kan vinnerne premieres med blomster eller frokost på døren hjemme? Eller et gavekort hos en lokal kafé eller restaurant?

4. Muliggjør anerkjennelse av hverandre

Etabler en egen kanal/gruppe på Teams eller liknende, der ansatte og ledere kan anerkjenne og synliggjøre hverandre. Å gi anerkjennelse trenger ikke å være komplisert. Et enkelt «Tusen takk for innsatsen» kan noen ganger være nok.

Kanskje kan administrerende direktør eller noen fra ledergruppen dra dette i gang ved å poste første innlegg i kanalen?

5. Allier deg for å fange opp gode prestasjoner – i hele organisasjonen

Som leder kan det være vanskelig å fange opp alt som foregår – spesielt i en tid hvor man ikke kan være fysisk til stede. Allier deg derfor med kollegaer fra ulike deler av organisasjonen som kan hjelpe deg med å fange opp gode prestasjoner og atferd som fortjener anerkjennelse. På denne måten legger du til rette for at alle kan motta anerkjennelse, uavhengig av hva de jobber med eller hvilken del av organisasjonen de tilhører.

6. Begrunn anerkjennelsen

Felles for alle punktene over er at anerkjennelsen bør begrunnes. Ved å forklare bakgrunnen for anerkjennelsen, kan mottager se annerkjennelsen i sammenheng med en handling eller atferd, som igjen oppmuntrer til å fortsette med denne. I tillegg vil en begrunnet anerkjennelse føles mer personlig og kunne hjelpe mottaker å se sine styrker tydeligere. 

Den nye digitale hverdagen (som ikke er fullt så ny lenger), er altså ingen unnskyldning for å ikke "se" eller anerkjenne medarbeiderne - den krever bare at vi tenker nytt. Vi håper noen av praksisene ovenfor kan hjelpe deg på vei - og hvem vet - kanskje blir nettopp du anerkjent for å ha tatt noen av disse i bruk? 

 

Les og: "Fra HR-strategi til mennesker som strategi"