Artikkel

Livet er for kort til å jobbe på en dårlig arbeidsplass

Det er viktig å trives på jobb, men du må også være villig til brette opp ermene selv.

Arbeidsplassen er et sted med mange muligheter. Den er et sted hvor du kan føle tilhørighet og mening, få mestringsfølelse og forhåpentligvis kjenne mye glede og engasjement. Du bruker mye av tiden din i arbeidslivet, og derfor vil det rett og slett være leit om du ikke har lyst til å dra på jobb. Spørsmålet blir da: Hvordan finner du en god arbeidsplass?

Et felles ansvar

Ettersom du har klikket deg inn på denne artikkelen, er sjansen til stede for at du er misfornøyd med arbeidssituasjonen din. Misfornøyd er en vag beskrivelse og forteller lite om hva som faktisk foregår. Derfor bør du forsøke å sette ord på hva du skulle ønske var annerledes i dag.

Det du gjør nå – er det noe du har lyst å gjøre? Tapper jobben deg for energi og arbeidslyst? Motiveres du av organisasjonens formål? Kjenn etter og prøv å kom til kjernen i problemet. Tegner du et ærlig bilde av situasjonen, har du en mulighet til å gjøre noe med den.

Da tenker vi ikke nødvendigvis på å slutte eller bytte jobb.

Å skape en god arbeidsplass er et felles ansvar. Det innebærer at du må være villig til å brette opp ermene og bidra til å utvikle arbeidsplassen i den retningen du selv ønsker. Før du sjekker ledige stillinger på Finn.no bør du spørre deg selv: Har du gjort det du kan for å forbedre arbeidsplassen? Hvis svaret er nei, håper vi likevel du gjør et tappert forsøk. Er svaret derimot et rungende ja, er det nok på tide å søke nye utfordringer.

Er arbeidsplassen sertifisert?

Ok, så du har bestemt deg for å søke ny jobb. Nå som du vet hva du mangler i jobben, kan du sette opp noen ønsker. Hva er du opptatt av, og hvilke formål ønsker du å arbeide med? Hva gir deg energi? Svarene du kommer med her vil ha mye å si for hvilke organisasjoner som er aktuelle for deg.

For å snevre inn alternativene kan du undersøke hvilke arbeidsplasser som er Great Place to Work-sertifiserte. Sertifiseringen garanterer at arbeidsplassen er et sted hvor folk flest opplever tillit til ledelsen, stolthet til jobben og fellesskap med kolleger.

Få et korrekt inntrykk av organisasjonen

Selv om arbeidsplassen er god for de som jobber der i dag, betyr det ikke at den er riktig for deg. Derfor er det avgjørende at du danner deg et korrekt bilde av stedet. Du må finne ut hva som gjør den attraktiv og hva organisasjonen tilbyr menneskene som jobber der. Hvem bedre å spørre enn de ansatte selv?

Ta gjerne i bruk Facebook, LinkedIn eller e-post for å komme i kontakt med ansatte. Spør hvordan de opplever arbeidsplassen sin og hva de vil trekke frem som styrker og svakheter. Vi anbefaler at du forhører deg med så mange som mulig, slik at inntrykket du får baseres på et godt grunnlag.

Hvis du er så heldig å få komme til intervju, kan du be om å få se resultater fra medarbeiderundersøkelsen. Her bør du se på organisasjonens evne til å gi tydelige tilbakemeldinger, evnen til å inspirere, og hvor gode de er på å tilpasse arbeidet til hver enkelt person.

Til slutt vil vi anbefale å unngå organisasjoner der enkelte har det fint, og andre mistrives. Det er veldig lett å bli revet med av kule lokaler og lovnader om firmaturer til London, men slike ting sier lite om hvordan arbeidsplassen er fra dag til dag. Arbeidsplassen skal ikke bare passe deg, men bør oppleves som god for alle. Den må rett og slett være en god arbeidsplass.