Artikkel

Hva kjennetegner en attraktiv arbeidsgiver?

Vi har vært gjennom en periode hvor mulighetsrom og omstendigheter har endret seg dramatisk. Organisasjoner og enkeltmennesker har blitt tvunget til å tenke nytt; verdikjeder og vareflyt har endret mønster, forventninger til ansatte og ledere har endret innhold og utnyttelsen av teknologi i logistikk og samhandling har skutt fart.

Den raske omstillingen har møtt på mange problemstillinger som har krevd raske beslutninger og tiltak. Hvordan skal vi sikre samhold og fellesskap når alle sitter hjemme? Hvordan skal vi rigge oss for å sørge for effektiv samhandling? Hvordan kan du være en god leder over skjerm og telefon?

Lederskap er avgjørende

Dette kan allerede virke som fjerne problemstillinger for mange. Selv om verden på mange måter har stått stille under covid har vi samtidig beveget oss raskt med tanke på krav og forventninger til arbeidsplassen. Organisasjoner prøver fortsatt å finne den optimale løsningen for den nye normalen – den hybride hverdagen – her finnes ingen fasit. Det eneste man kan si med sikkerhet er at for å lykkes når mulighetsrom og omstendigheter endres kreves godt lederskap. Vi har i løpet av det siste året gjennomført målinger blant norske virksomheter og kan bevise at selskaper som er blant Norges beste kan vise til gode praksiser og ligger godt over gjennomsnittet av norske virksomheter når det gjelder opplevelsen av troverdighet, rettferdighet, respekt, stolthet og felleskap. Undersøkelser viser også at arbeidstakere har høyere forventninger til lederskap enn tidligere. NTI- Topp Norge 2022

En annen konsekvens av Covid er at flere vurderer å bytte jobb enn før og vi kan tenke at den fysiske avstanden til kontoret har ført til at tilhørigheten til arbeidsgiver har blitt satt på prøve. Pendelen svinger mot at arbeidstakere sitter på makten i dagens rekrutteringsmarked og det er vanskelig å få tak på rett kompetanse i mange bransjer. Behovet for å bevare god kompetanse over tid står derfor sterkere enn før og for å klare det kreves god ledelse.

Ser vi på hva som er viktig i valg av arbeidsgiver viser rapporten «Employer Brand Research» fra Randstad at godt arbeidsmiljø og god ledelse er blant de viktigste driverne ved valg av ny jobb.Randstad-1

Norges beste på kultur og ledelse

27. april kåret Great Place to Work Norges 50 beste arbeidsplasser som alle har lykkes med ledelse og kultur i en krevende periode. Vinnere i hver  kategori har selv delt hva som er unikt ved deres kultur som har bidratt til de gode resultatene.

Hvordan bygge en sterk kultur?

Bspoke ble kåret til Norges beste arbeidsplass for bedrifter med 20-49 ansatte og Henrik fremhever deres fokus på å bygge en sterk kultur er årsaken til dette. Hans beste råd er å lytte til medarbeiderne sine og inkludere dem i arbeidet med å sette retning.

Ved å da være veldig transparente tilbake så får man mye tillit, for de vet at vi prøver å gjøre det de har bedt oss om. Vi involverer også de ansatte veldig i utviklingen av selskapet, de gir oss premissene for hvor vi skal gå.

Henrik Holum, Daglig leder i bspoke

Skape gode arenaer for samhandling og inkludering

Fotoware har gjennom sin seier for små bedrifter vist at de klarer å lykkes med kultur og ledelse i en periode hvor de har hatt en betydelig vekst i antall ansatte. Deres fokus har vært på samhold og skape arenaer hvor alle føler seg inkludert uavhengig av hvor den ansatte befinner seg, og har gjennom konkrete fokusområder klart å finne en god tilnærming til den hybride – nye normalen.

For oss handler det hovedsakelig om tre ulike ting: 1) forutsigbarhet – være forutsigbar overfor andre om hvor man arbeider fra 2) Respekt - respektere andre personers arbeidsstil og preferanser, 3) Inkludering – når folk er hjemme så føler man seg inkludert, og tilsvarende om man er på kontoret. Og å lage arenaer for sosiale sammenkomster slik at alle kan delta. Dette har vi fokusert mye på, og føler vi har lykkes med det.

Anne Gretland, CEO i Fotoware

Fokus på å utvikle gode ledere

Mnemonic vant kategorien for bedrifter mellomstore bedrifter og kan vise til en ekstremt lav turnover sammenlignet med mange andre virksomheter. Årsaken til at de ansatte blir i selskapet over lengre tid handler om forventningsstyring og å legge til rette for at de som vil kan bygge karriere i Mnemonic.

Jeg har alltid tenkt at den uskrevne kontrakten, den viktigste delen av ansettelsesforholdet, det er de forventningene man skaper om hva slags sted det skal være, og vi prøver å bygge noe som det står litt respekt av også internasjonalt og hvor man blir behandlet med tilstrekkelig anstendighet så man kan våge å satse en hel karriere hos oss så det er kontinuitet der og ikke vilkårlig blir endret på.

Tønnes Ingebrigtsen, CEO i mnemonic

En viktig faktor for at ansatte ønsker å bli værende i et selskap er godt lederskap. Mnemonic har en systematisk tilnærming til lederutvikling hvor de konkret bruker resultatene fra Trust Index til å rette fokus på forbedringspotensialet.

«Vi er genuint glad i Great Place To Work-undersøkelsen, hele spørsmålsbatteriet er veldig godt. Og vi innretter mye av lederopplæringen mot de områdene vi scorer relativt dårlig i undersøkelsen. Dette halvåret har ledersamlingene handlet om tilbakemeldinger på godt og vondt – og bruker da en hel dag på å forbedre hvordan lederne bør gjennomføre denne type samtale», avslutter Tønnes.

Vinner for 6 gang på rad!

Sopra Steria vinner kategorien for store bedrifter for 6. gang på rad og vært 16 år i toppen av lista. Dette er helt unikt og ingen andre selskaper har klart dette før dem. De lykkes med kultur og ledelse, samtidig som de når sine forretningsmessige mål. Hemmeligheten er ifølge Solfrid Skilbrigt at de ikke kan hvile på at de er gode. Å skape en god kultur krever kontinuerlig innsats for å hele tiden forbedre seg. Vi har bedt Solfrid komme med et tips til selskaper som ønsker å ta tak i egen kultur.

De må ta utgangspunkt i der de er selv, og tenke over hva det er de vil – hvordan vil vi ha det hos oss, hvordan vil vi det skal være her? Se på den kompetansen man har hos medarbeiderne og hva det er som er viktig for folk. Hos oss har vi jo fokusert mye på det å skape møteplasser – vi er konsulentvirksomhet hvor mange av medarbeiderne sitter ute hos kunder og ikke på vårt kontor, så det å skape møteplasser og sørge for at folk får møttes og lært av hverandre, utveksle erfaring og kunnskap er noe vi virkelig har fokusert på.

Solfrid Skilbrigt, HR Direktør i Sopra Steria

Ønsker din virksomhet å bli sertifisert som en god arbeidsplass?