Artikkel

Kulturvasking - ikke fall for fristelsen

I kampen om talentene og gode kolleger er den gode kulturen, å være den beste og mest attraktive arbeidsgiveren viktig for å tiltrekke og beholde bra folk. En god kultur og ledelse er noe av det viktigste som vurderes blant mulige arbeidsplasser for norske jobbsøkere. Vi skiller oss også ut på dette sammenlignet med mange andre land rundt oss.

Det er mye som er viktig i god kultur og ledelse, men noen trender kommer tydelig frem. Tillit – gjensidig tillit er fellesnevner for de som lykkes best. For den enkelte å bli gitt tillit og ansvar, samtidig som dette ikke betyr fravær av ledelse. Ledelse som er støttende, anerkjenner, ser og viser omsorg for teamet og hver enkelt. Nettopp det å se den enkelte, der den er, med de styrker og utfordringer man møter på veien er viktigere enn noen gang.

Der kan vi også koble på fleksibilitet, i roller der det er mulig. Det å tvinge folk tilbake 8-16 fem dager i uken er det foreløpig få som har lykkes godt med.

Utviklingsmuligheter handler også om kultur og ledelse. Er det like muligheter for alle, uansett hvem man er eller hvilken rolle man har? Har vi praksiser som sikrer dette?

«Når ansatte sier at ledere er ærlige og etiske, er det 5 ganger større sannsynlighet for at de vil jobbe der i lang tid.»

Kulturvasking og employer branding

Med økt viktighet av en god kultur og arbeidsplass er det lett å bli fristet til KULTURVASKING. Det kan være fristende å sminke og pynte på sannheten. Dette er et begrep vi kjenner vi godt fra miljøfokus – grønnvasking, men du har nok også sett eksempler på kulturvasking. Grunnene er flere, det vi ser skyldes ledelsens blindsone om egen kultur eller kortsiktig press og KPIer som dytter. Fokus på kortsiktig gevinst og mål er således en fallgruve. Ærlig, ekte og langsiktighet ser vi går igjen hos de som lykkes.

De som lykkes best med et sterkt employer brand er gode til å speile innsiden, dele det EKTE - det vi har felles, på måter som treffer kulturen internt og de rette talentene eksternt. Ekte historier fra ansatte veier opp mot 3x mer enn informasjon man kan lese seg til.

Det er enkelt å markedsføre at man er en organisasjon med interne karrieremuligheter, men hvordan er faktisk den interne mobiliteten? Har virksomheten gode policys og praksiser for utvikling og praktiseres det i hverdagen? Har dere mange gode eksempler å vise til eller er det de samme to-tre eksemplene dere viser frem hver gang?

De som klarer å formidle unike historier på en ekte og ærlig måte er vinnerne. Både når det gjelder å bygge en sterk kultur internt, og posisjonere seg som en attraktiv arbeidsgiver.

Vær gjerne kreativ og leken på måter som passer med kultur og identitet, men ikke gå på kompromiss med hvem dere faktisk er.

Egen kultur og et solid employer brand er ikke en sprint. De som lykkes best tenker langsiktig – da kommer de store effektene på omdømme, tiltrekke talenter, lavere turnover, men også økt innovasjon og lønnsomhet!

«Millennials som har en flott arbeidsplassopplevelse har 20 ganger større sannsynlighet for å planlegge å bli lenge i sin nåværende jobb.»

Ønsker du mer inspirasjon om Employer Branding?

Se her for opptak av frokostmøte arrangert av oss sammen med Hyper.