Artikkel

Hvordan skape en kultur for nytenkning og innovasjon?

Hvordan bringe mentaliteten "mangfold driver innovasjon" til organisasjonen din?

Mangfoldige og inkluderende team er som idéfabrikker – de er bokstavelig talt bygd for innovasjon på jobben. Men hva betyr dette for deg og din organisasjon?

Det er fire ting du kan gjøre akkurat nå for å skape en innovasjonskultur:

  1. Søk andres perspektiver

Innovasjon krever at vi klarer å skape mange ideer og velge de beste. Ved å gjøre noe så enkelt som å inkludere folk med forskjellige synspunkter i møtene dine, vil du sannsynligvis få inspirasjon du aldri hadde tenkt på alene.

  1. Vær forsiktig med ordet «ekspertise»

Husk at eksperter ikke alltid er de som har de riktige eller beste svarene. Faktisk utløper holdbarheten til "ekspertise" raskere for hver dag. Vær åpen for muligheten for at hvem som helst, hvor som helst, kan komme opp med bedriftens neste store idé.

Å omfavne denne tankegangen er ikke bare styrkende for alle ansatte, men fremmer også et miljø der innovativ tenkning virkelig er demokratisert. En ung ansatt delte innsiktsfullt i vår bedriftskulturundersøkelse:

"Arbeidskulturen er en som støtter mantraet "Den beste ideen ved bordet vinner".

"Selv om jeg er en ny, ung ansatt, føler jeg at jeg har handlefrihet og autonomi, og mine bidrag blir tatt imot på lik linje som de som har vært her i årevis."

  1. Oppmuntre ansatte til å ta med hele seg selv på jobb

Hvert individ sitter på erfaringer, interesser og lidenskaper som kan være verdifulle å trekke på. Skap en bedriftskultur som feirer og bruker dem. Disse forskjellige meningene og innsiktene kan sende en samtale i en uventet retning og å skape noe nytt!

  1. Fremme psykologisk trygghet

Når du har en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass, kan du slippe løs en eksplosjon av ideer. Men å ansette en mangfoldig arbeidsstyrke er ikke nok. Ansatte fra alle grupper må føle seg trygge for å bringe sine unike perspektiver til bordet.

Konseptet psykologisk trygghet, først introdusert av Harvard Business School-professor Amy Edmondson, betyr å skape en arbeidsplass der ansatte føler seg trygge til å ta risiko, si sine meninger og innrømme feil uten frykt for straff eller dom.

Når enkeltpersoner føler seg psykologisk trygge, er det mer sannsynlig at de deler unike ideer og perspektiver, noe som kan utløse innovasjon. Det sikrer også at de forskjellige stemmene i organisasjonen din ikke bare er til stede, men blir hørt og verdsatt. Denne atmosfæren av tillit og åpenhet er avgjørende for at mangfold effektivt skal drive innovasjon.

Så ikke la titler eller mange års erfaring begrense flyten av ideer i organisasjonen din. Dagens dynamiske og raskt utviklende forretningslandskap krever nye perspektiver, og noen ganger kommer de mest banebrytende ideene fra de minst forventede kildene.

Mangfold på arbeidsplassen driver innovasjon

Klar til å utnytte potensialet til mangfold og drive innovasjon i organisasjonen din? ikke vent. Great Place To Work Trust Index Survey, er designet for å vurdere og heve inkludering og innovativ praksis på arbeidsplassen din.

Dette handler ikke bare om i dag. Det handler om å forberede seg på en vellykket fremtid, bygget på teamets rike mangfold.

Ta kontakt med oss om du ønsker en demo eller en prat om hvordan vi kan bidra inn i din organisasjon.