Artikkel

4 grunner til å sertifisere arbeidsplassen

De siste 2 årene har vært preget av Covid-19. Hvordan har pandemien påvirket organisasjoners evne til omstilling? Og hvordan har gode arbeidsplasser evnet å ta vare på sine ansatte i en krevende tid?

Noen selskaper jobber fremdeles med å finne ut hvordan de skal holde hjulene i gang, men for de fleste er realiteten at dette har vært en tid for innovasjon, investeringer og omstilling til nye arbeidsformer.

Trenden viser at organisasjoner har økt fokus på sine ansatte og hvordan arbeidsplassen evner å ta vare på folka sine. To år med hjemmekontor og hybride arbeidsformer har satt sitt preg på medarbeidernes forhold til hvordan arbeidsplassen tilrettelegger for fleksibilitet. Hvordan ta vare på felleskapet når alle sitter hjemme? Fra å være engstelig for permitteringer og nedbemmaning i 2020 har vi nå blitt kjent med buzzwords som "job schuffle" og det er i mange bransjer, arbeidstakers marked. 

Employer Branding bør være en sentral del av enhver organisasjons strategi og synliggjøres for alle ansatte. Vær bevisst på hva som er deres identitet og deres styrker fremfor andre i samme bransje. Bruk dette til å bygge merkevare både internt og eksternt. Å ha en Great Place to Work sertifisering som bevis på at man er en god arbeidsplass vil ha en positiv effekt på hvordan organisasjonen fremstår i markedet som en attraktiv arbeidsplass, leverandør og samarbeidspartner.  

4 grunner til hvorfor en sertifisering som god arbeidsplass er viktig

1. Du får fakta om hvordan ansatte opplever arbeidsplassen sin

Gjennom å undersøke tillit og relasjoner på tvers i organisasjonen vil du få et godt bilde på hvordan medarbeideropplevelsen er hos dere og som er et viktig bidrag i arbeidet med å kartlegge egen kultur.

2. Great Place to Work sertifiseringen signaliserer at du er en people-first organisasjon

Dessverre er det mange selskaper som sier at de putter menneskene først, uavhengig av om deres handlinger faktisk samsvarer med dette. Så hvordan vet kunder og jobbsøkere hvilke selskaper som virkelig bryr seg om sine ansatte? 

Sertifisering gjennom oss vil gi organisasjoner et synlig bevis på at de setter folkene i første rekke. Sertifiseringen bygger på ekte kvantitativ og kvalitativ data fra undersøkelser gjort blant alle ansatte. Som sertifisert vil du få tilgang til et faglig nettverk og guide til hvordan dere kan benytte sertifiseringen til å bygge merkevare.

Sertifisering viser potensielle kandidater, kunder, eiere, partnere og andre  at du kontinuerlig jobber med å utvikle og forbedre dine ansattes opplevelser, og er forpliktet til å bygge og vedlikeholde en høy grad av tillit i din organisasjonskultur.

3. Sertifisering bygger tillit, samhold og stolthet

Å oppnå en sertifisering er en god kulturbygger bør synliggjøres og feires internt.

Her er noen eksempler på hvordan andre har feiret sertifiseringen som et Great Place to Work. 

Gi tid som gave – Det har aldri vært viktigere med balanse mellom jobb og privatliv. En god måte a si «takk» på er å tilby de ansatte litt ekstra tid til å slappe av, tilbringe tid med sine nærmeste eller bruke etterlengtet tid på en hobby. Noen arbeidsplasser valgte å stenge tidlig den dagen deres sertifisering ble annonsert. Du kan også gå et steg videre ved å tilby alle å jobbe reduserte timer hver dag den uken.

Overraskelse – Gratuler ansatte i det de kommer på arbeidsplassen eller ha en videosamtale med alle ansatte den dagen sertifiseringen blir annonsert. Hvis dere møtes virtuelt kan du lage en egendefinert zoom-bakgrunn for dine ansatte, som de kan bruke denne dagen.

Husk mellomlederne – Sørg for at dine mellomledere forstår hvilken forskjell de gjør for dine ansatte. Et helseforetak arrangerte en seremoni hvor toppledere presenterte en medalje til hver mellomleder. Gi en gave eller en spesiell anerkjennelse som passer inn i din unike kultur.

Send en omsorgspakke – Send en «spa»-pakke eller en omsorgspakke hjem til hver ansatt. Hvis alle er tilbake på kontoret sørg å plassere gaven på hver pult. Ikke glem å vise din Great Place to Work sertifisering på produktene.

4. Sertifiseringen forteller dine medarbeidere at du bryr deg om de og deres fremtid

For å følge ledere, spesielt i utfordrende tider, må mennesker ha tro på at deres ledere kan levere på løfter og sette handlinger foran ord. De må ha en fundamental tro på at lederne deres bryr seg om dem, og deres fremtid

Å bli sertifisert sender en tydelig beskjed til dine medarbeidere om at arbeidsplassen bryr seg om deres opplevelser og trivsel. Ansatte vil være opptatt av å prestere, dersom de føler at arbeidsplassen investerer i dem.

Nå er tiden inne for å vise at dere representerer en organisasjon som setter menneskene først.