Artikkel

4 tegn på at du holder på å velge feil medarbeiderundersøkelse

Velger du feil medarbeiderundersøkelse, sitter du igjen med en ressurskrevende jobb uten verdi for hverken deg eller arbeidsplassen. Dette er faresignalene du må holde øynene opp for i søket etter den perfekte undersøkelsen.

En medarbeiderundersøkelse kan gi bedriften verdifull innsikt i medarbeidernes opplevelse av arbeidsplassen, hva som fungerer godt og hvor det er rom for forbedring. Velger du derimot en lite gjennomtenkt medarbeiderundersøkelse, får du ikke like mye ut av den. Dette er tegnene på at du har valgt feil undersøkelse:

 1. Undersøkelse gir ikke resultater som kan hjelpe deg videre i HR-arbeidet
  Logikken er enkel: Stiller du ikke spørsmålene du vil ha svaret på, vil du heller ikke tilegne deg den innsikten som er nødvendig for å bruke resultatene til noe konkret.


  Dersom medarbeiderundersøkelsen du vurderer å investere i ikke dekker alle de behovene du har for å kunne kartlegge hvordan medarbeiderne trives på jobb, hvor effektivt arbeidet er og hvor det må implementeres endringer, bør du lete videre. 

  Resultatene må kunne benyttes til å jobbe mot strategiske mål, og det er derfor viktig at den informasjonen undersøkelsen kartlegger gir mening for dem som skal jobbe med resultatene videre ut i organisasjonen.

 2. Undersøkelsen er ikke tilpasset arbeidsplassen
  Dersom medarbeiderundersøkelsen ikke avdekker hvorvidt medarbeidernes syn på arbeidsplassen stemmer overens med den type virksomhet dere ønsker å være, blir det vanskelig å trekke slutninger fra resultatene.

  Hvordan skal dere klare å leve opp til virksomhetens verdier og visjoner uten oversikt over de ansatte synspunkter og holdninger?

  Virker undersøkelsen uklar på dette punktet, bør du styre unna og finne en som er bedre tilpasset din arbeidsplass.

 3. Undersøkelsen er ikke knyttet opp mot de overordnede målene i organisasjonen
  Alle mindre forbedringstiltak bør lede til en endring som gjøre det lettere å oppfylle de overordnede målene for organisasjonen. For å klare dette, må naturligvis medarbeiderundersøkelsen være laget med hensyn til disse større målene.

  Det skal være tydelig for de ansatte hva slags visjon, strategi og overordnede mål virksomheten har, og individuelle mål og kompetanseheving er nødt til å henge sammen med dette. Dersom medarbeiderundersøkelsen du vurderer å kjøpe ikke oppfyller dette kravet, er det er klart tegn på at den er feil for din organisasjon.

 4. Undersøkelsen tar ikke for seg ulike indikatorer som er nødvendig for videre forbedringsarbeid
  Medarbeiderundersøkelsen du vurderer for organisasjonen kan skilte med å måle en rekke forhold, men er du sikker på at du kan iverksette tiltak basert på resultatene?

  Et solid tegn på at du holder på å velge feil undersøkelse er nettopp at den ikke tar for seg indikatorer som gjør det mulig å iverksette forbedringstiltak. Tenk ikke bare gjennom hva du ønsker å måle, men hvorfor og hva det skal brukes til.