Artikkel

Derfor tjener du på å gi medarbeiderne dine anerkjennelse

Å gi medarbeiderne anerkjennelse for den jobben de gjør vil motivere dem til å engasjere seg og prestere, og er derfor avgjørende for at bedriften lykkes.

Som leder er du opptatt av hvordan medarbeiderne i bedriften presterer, og du vet at motiverte medarbeidere har større forutsetning for å gjøre nettopp dette. De medarbeiderne som presterer lavere, trenger ofte mer støtte og veiledning, og det har du kanskje en HR-avdeling som legger til rette for. Men hva med de som faktisk presterer godt? Har disse en tendens til å bli glemt?

Det har seg slik at vi alle jakter anerkjennelse. Det er noe som er viktig for alle medarbeidere, og ikke bare de som trenger ekstra oppfølging.  

Så hva er egentlig medarbeideranerkjenelse?

Det er ganske enkelt faktisk – det er bekreftelse for en jobb som er godt utført. Så hvorfor sliter så mange med dette? Fordi bekreftelsen ofte blir gitt på feil måte. Mange ledere velger å kjøpe seg ut av denne utfordringen i form av for eksempel gaver, men en undersøkelse utført av Officevibe (senest oppdatert juli 2017) viser at 82% av medarbeidere mener det er bedre å gi noen ros enn en gave.

Derfor er det viktig med intern anerkjennelse

Mange bedriftsledere glemmer at det er viktig å anerkjenne medarbeidere – de er som sagt mer opptatt av bedriftens omdømme utad. Om de faktisk husker det, gir de ofte anerkjennelse på feil måter. Men om de ikke begynner å fokusere på intern anerkjennelse, vil de bli hengende bakpå, for trenden og viktigheten av motiverte og engasjerte medarbeidere vil ikke ta slutt, det er nemlig fremtiden.

Hvordan hjelper intern anerkjennelse bedriften?

 1. Motiverer medarbeidere
  Å ha motiverte medarbeidere er essensielt for at bedriften skal gjøre det bra. Og ofte er de enkleste måtene å gi anerkjennelse på de beste. Løpende anerkjennelse eller bekreftelse er en god start – uten at det trenger å koste så mye. Dette vil si at du i stedet for å for eksempel bare ha en medarbeidersamtale i året har hyppigere dialog med medarbeiderne, hvor du gir tilbakemelding og anerkjenner jobben som er gjort. Direkte anerkjennelse, der og da, er ofte det beste.

  Det er i tillegg smart å tilrettelegge for en anerkjennelseskultur blant medarbeiderne, det vil si at det tilrettelegges for at medarbeidere anerkjenner hverandre. På denne måten forstår medarbeiderne at de er verdsatt, som igjen bidrar til økt motivasjon. Det finnes systemer hvor gjensidige medarbeidertilbakemeldinger kan gis.

 2. Som igjen gjør medarbeidere engasjerte
  Engasjerte medarbeidere er et stort konkurransefortrinn og burde være noe alle bedrifter ønsker seg og jobber målrettet for å ha. Selv om det er mange som har fokus på dette, er det fremdeles mange firmaer som har en lang vei å gå her.SHRK/Globforce gjennomførte en undersøkelse i 2012 som konkluderte med at bedrifter som bruker strategisk anerkjennelse er 48 prosent mer trolig til å rapporterte høyt engasjement blant medarbeiderne.

 3. Oppnår generelt sett lavere turnover
  Dårlig ledelse er som de fleste vet én av hovedgrunnen til at mange slutter i jobben. Å anerkjenne medarbeidere er en fundamental del av ledelse, og har derfor også påvirkning på turnover.

  En undersøkelse bestilt av Deloitte viste i 2012 at bedrifter som har anerkjennelsesprogram som er effektive til å forbedre medarbeiderengasjement, har 31 prosent lavere frivillig turnover enn bedrifter med ineffektive anerkjennelsesprogram.

  For mange bedrifter er frivillig turnover en stor utfordring, men ved å ha en kultur som tilrettelegger for intern anerkjennelse kan du jobbe målrettet mot å senke den frivillige turnoveren.

  De beste arbeidsplassene har en turnover som er betydelig lavere enn hva som er normalt i bransjen. En av de viktigste forklaringene er deres evne til å skape en opplevelse av at arbeidet deres er mer enn bare en jobb.

  I vår kåring av de beste arbeidsplassene å arbeide i, ser vi at disse virksomhetene i snitt har halvparten så lav frivillig turnover som bedrifter i samme bransje.

 4. Bedre lønnsomhet
  Et argument som har vedvart lenge nok er at HR er bortkastede penger, og at anerkjennelse ikke er lønnsomt.

  Undersøkelsen av SHRK/Globforce viser det stikk motsatte. Et annet av funnene er at bedrifter som brukte like mye eller mer enn én prosent av lønnsbudsjettet på anerkjennelse, er 79 prosent mer sannsynlige til å oppleve bedre økonomiske resultater.

  Om bedriften din ikke har fokus på medarbeideranerkjennelse allerede, har du nå flere gode argument for å begynne å fokusere på dette i tiden fremover. Det vil gagne bedriften, ledere, medarbeidere og deg som bedriftsleder.