Artikkel

Dette har de beste arbeidsplassene til felles

Etter over 30 år med forskning, er det tre fellesnevnere som går igjen ved de beste arbeidsplassene, foruten at de jevnt over genererer bedre resultater.

Great Place to Work har gjennom en årrekke innhentet informasjon om arbeidsplasser for å finne fellesnevnerne for de aller beste. Bedriftene med høy grad av tillit, stolthet og fellesskap skiller seg ut. Hva vil dette egentlig si, og hva gjør bedriftene for å lykkes på disse punktene?

De lykkes med høy tillit

Bedrifter som scorer høyt på tillit, ser hver medarbeider som en ressurs som kan utgjøre en forskjell for bedriften, forklarer partner i Great Place to Work Norge, Tron Kleivane.

Kleivane jobber med innovasjon og fornyelse av lederskap, medarbeiderskap og bedriftskultur. Han gikk inn i Great Place to Work med mål om å gi norske ledere bedre innsikt i hvordan de best kan utøve effektivt lederskap. Dersom alle beslutninger må innom ledelsen, er Kleivanes erfaring at både tillit, effektivitet og kvalitet vil falle.

– I en komplisert hverdag er det veldig mange beslutninger medarbeiderne er best egnet til å ta på egenhånd. Denne tilliten er viktig for medarbeiderne, men det er også utslagsgivende for resultatet. Dersom alt skal innom ledelsen, faller ikke bare effektiviteten, men også kvaliteten på beslutningene, påpeker Kleivane. 

Dette er noe de beste lederne allerede vet, forklarer Kleivane. Likevel kan det være vanskelig for mange ledere å praktisere dette. Alle bedrifter har forskjellig kultur og vil slite med ulike forhold, og mistillit og dårlig kommunikasjon er vanskelig å snu på.

Tillit har med ledelse og gjøre, og det er vanskelig å utvikle en tillitskultur hvis ikke ledere går foran som et godt eksempel. Bedrifter som lykkes med å oppnå høy grad av tillit kan ha tatt helt ulike grep for å få dette til.

– Noen bedrifter har en såkalt åpen stol-praksis til leder- eller styremøter. Medarbeidere som ønsker å komme til ordet kan da søke om å få denne plassen i møtet. Det er en ypperlige måte for bedrifter å være transparente og praktisere åpenhet i organisasjonen, illustrerer Kleivane. 

De har stolte medarbeidere

Mens ledelsen sitter med hovedansvaret for å skape en tillitskultur innad i bedriften, sitter ikke ledelsen på samme måte i førersetet for å skape stolte medarbeidere.

Stolthet handler om medarbeidernes forhold til virksomheten, deres visjon og hvorvidt de anser jobben som meningsfull.

– Vi ser at organisasjoner med medarbeidere som er stolte av det de gjør har mye å si for hvor god arbeidsplassen oppfattes. Nøyaktig hvorfor det er gøy eller viktig å komme på jobben vil variere, men stolthetsfølelsen betyr mye for hvordan medarbeidere trives og presterer.

Alle bedrifter er ulike og må finne ut hva de selv kan gjøre for å delta i samfunnet eller på andre måter bidra til å skape en følelse av at organisasjonen gjør noe viktig sammen. Kleivane trekker frem årets vinner av Norges beste arbeidsplasser Sopra Steria som et eksempel på en bedrift som har lykkes godt med dette.

– Sopra Steria har jobbet målrettet med utviklingsprosjekter som er knyttet opp mot det de kan. Medarbeiderne tar del i disse prosjektene, og dette oppfattes som meningsfylt.    

Kleivane understreker at ikke alle bedrifter må “redde verden”, men at det handler om å finne sin egen styrke.

– Bedrifter må tenke på hva de gjør. Leverer de den beste koding av sikkerhetsutstyr? Er de helt unike på å ta vare på gamle mennesker? Er de best på kundeservice? Både store og små ting kan gi en følelse av stolthet, understreker han. 

De skaper gode fellesskap

Høy grad av tillit gir et godt grunnlag for gode fellesskap, og bedrifter som lykkes med tillit kan derfor oppleve synergieffekter. Ved å gi medarbeiderne frihet til å løse oppgaver sammen, skaper det bånd og relasjoner på kryss og tvers i bedriften.

– Fellesskap handler mer om medarbeiderne enn ledelsen. Soldater i krig sloss for sine kamerater, og ikke nødvendigvis ledere, nettopp fordi de utvikler relasjoner. Gjør man ting sammen, kan man hjelpe hverandre og også få hjelp. Det skaper et sterkt fellesskap, sier Kleivane. 

Bedrifter som lykkes med dette, sørger for at medarbeiderne sammen kan løse utfordringer eller større oppgaver.

– Si at du som ledelsen for en topptung bedrift overlater organiseringen av en viktig årskonferanse til en gruppe medarbeidere som ønsker å jobbe med dette. Å stå sammen om et slikt prosjekt kan skape et enormt fellesskap. 

De initiativene der medarbeidere selv velger å involvere seg, har aller størst effekt på fellesskapet.

– Hvis medarbeidere selv får mulighet til å komme med ideer, gjennomføre og fornye organisasjonen sammen, vil det skape sterke bånd, sier Kleivane.