Artikkel

Better culture means better business

Etter 15 år i Norge vet vi mye om ledelse og kultur i norsk arbeidsliv, og hva som skal til for å utvikle seg og lykkes. Gjennom våre målinger, analyser og konsulentarbeid har vi hjulpet hundrevis av virksomheter til å bli bedre arbeidsplasser. Mange fra ganske ordinære til å bli blant Norges beste. For 15 år siden var mennesker og kultur et ansvar plassert hos personalavdelingen. I dag er dette øverste strategiske fokus og eies fra toppledelsen hos stadig flere. Men det er dessverre alt for mange som ikke er der enda. Hvorfor er det slik? Har de ikke fått med seg sammenhengen, bedre kultur skaper bedre resultater?

Hva er kultur? Når eller hvilken del av kulturen skaper effekt? Hva er viktigst for folk for å skape resultater? De siste 30 årene har vi forsket på hva som kjennetegner de beste arbeidsplassene. På tvers av bransjer, land og kultur er det en felles nevner TILLIT – tillitsbasertkultur og tillitsbasert ledelse.

Når vi snakker om tillit handler det om gjensidig tillit og relasjoner. Det at man har tillit til de man jobber for og opplever å bli gitt tillit. Tillit handler ikke om frihet under ansvar – og lykke til på veien ledelse. De virksomhetene som får bedre resultater har en tillitbasert kultur som er preget av troverdig ledelse og det betyr også tydelige forventninger og mål. Det handler om opplevelse av respekt, det å bli sett som person, utvikle hele mennesket og rettferdighet. De har en kultur der man opplever stolthet av jobben, tjenester eller produkter, og man har en god relasjon med kollegene sine.

Hvorfor er det bra for business?

Det gir reduserte kostander og økte inntekter. De som lykkes med tillitsbasert kultur og ledelse styrker sitt rennommé. De tiltrekker seg flere av de rette menneskene. Ikke flere folk, men de som er rett for deres kultur. De har lavere sykefravær. I Norge ser vi at de beste har halvparten så lavt sykefravær som det nasjonale snittet.  Det er god business! De har lavere turnover enn normalt i sin bransje. Våre studier viser opp mot 50% lavere turnover i bransjer som teknologi og hospitality. Det er god business!

Våre analyser viser også at flere, uansett alder, ønsker å være del av organisasjonen i lang tid. For millennials i like stor grad som andre. Her skiller de beste seg fra andre. De yngre ønsker i mindre å flytte på seg om de er på rett sted. De beste investerer mer enn normalt i bransjen i medarbeidernes utvikling. De skaper en kultur som er mer endringsvillig. Tillitsbasert ledelse er Endringsledelse 2.0. Med roboter og ny teknologi som kommer inn. Alle virksomheter trenger endringsvillighet.

Det er mer nysgjerrighet og det er lov å gjøre feil. Det er høyere grad av innovasjon. Vi ser høyere økonomisk vekst og produktivitet. Jeg var nylig på et foredrag der det ble delt at høyt tillitsnivå gir 107% økt effektivitet. Vi ser også sterkere børsutvikling. Faktisk nesten 3 ganger høyere avkastning over tid. Det lønner seg å investere i de virksomhetene som fokuserer på og lykkes med tillitsbasert kultur og ledelse.

Nylig publiserte vi en ny bok som tar for seg mye analyse og fokus på effekter av tillitsbasert kultur og ledelse. Her skal jeg vise til ett av funnene. Figuren viser omsetningsvekst.  De 25% som lykkes best med tillitsbasert ledselse og kultur har 4 ganger høyrere omsetningsvekst. De som lykkes best med kultur - vokser mer og raskere enn sine konkurrenter.

4xrevenue Growth

Hva blir viktig i fremtiden?

Nylig publiserte vi en internasjonal rapport: Tre viktige trender for kultur på arbeidsplassen i fremtiden. Flere av trendene som vi også ser Norge. Om du fortsatt ikke er overbevist, eller trenger flere argumenter til din egen ledergruppe:

I rapporten viser vi blant annet til tre studier:

 1. PWC – 41% av CEOs mener at organisasjonskultur er viktigst for deres talent strategi.
 2. Deloitte - nesten 7 av 10 toppledere mener at kulturen er avgjørende for å nå virksomhetens mål.
 3. Conference Board – 2017 CEO Challenge – viktigste fokus for toppledere- skape en åpen og inkluderende kultur som lar talenter utvikle seg.

Folk er viktigst - Mennesker er ikke bare vår viktigste ressurs lenger, vi er kommet til neste nivå. Mennesker ER vår strategi. Det er folka våre som skaper fremtiden.

Tre globale trender vi mener er viktig for å lykkes er:

 1. Mer rettferdig for alle
  Uansett bakgrunn, person, rolle eller geografi. Det handler om å skape et Great Place to Work for alle i virksomheten. Noen, eller flertallet er ikke lenger nok. Som figuren over viser, det er i øverste kvartil, effekten kommer.

 2. Mer fokus på utvikling av alle medarbeiderne
  Det er avgjørende for alle virksomheters hverdag med konstant endring og ny teknologi som velter inn over oss. Vi må få med oss alle til neste nivå.

 3. En opplevelse av mening
  Det er bredere perspektiver de beste tar inn og fokuserer på. Hvorfor er vår virksomhet til? De bygger tydelig bro mellom hver enkelt sin jobb og helheten. Temaer som mangfold, miljø og samfunnsansvar blir viktigere og viktigere. Viktigere for medarbeidere, potensielle medarbeidere, for kunder og eiere. Det er en økende forventning om at arbeidsgiver bidrar på dette.

  Dersom vi skaper en tillitsbasert kultur vil alle medarbeidere, uansett rolle og nivå være med å bidra til virksomhetens utvikling. Det blir en kultur for nysgjerrighet og kontinuerlig forbedring. Det blir det bedre business av!

  Vår siste bok oppsummere det bra synes jeg. A Great Place to Work For All - Better for business, better for people, better for the world.