Artikkel

Norges beste arbeidsplasser: Disse bransjene utmerker seg

Norske arbeidstakere ønsker i større grad meningsfulle jobber som er støttende og utviklende. God lønn er ikke synonymt med god arbeidskultur, og det er det stadig flere selskaper som tar til seg.

Norges beste arbeidsplasser preges av stor variasjon og flere nykommere fra mange ulike bransjer.  Møller Bilfinans, Ice, Boligpartner  og revisjonsselskapet RSM er blant debutantene og viser at det å være en god arbeidsplass ikke avhenger av størrelse og bransje. Det er likevel vanskelig å se bort fra IT-selskapene, som preger listen.

Hvorfor dominerer IT-bransjen?

15 av de 42 selskapene som utgjør listen driver med en form for IT. Det er flere grunner til det. For det første har høy konkurranse og knapphet på gode folk preget IT-bransjen i lang tid. Produktene og tjenestene har vært noenlunde like, og dermed har det oppstått et behov for å differensiere seg på andre vis – blant annet gjennom å skape gode og attraktive arbeidsplasser.

For det andre opplever vi at denne bransjen har utviklet seg svært mye, spesielt de ti siste årene. Norske IT-selskaper blir ikke lenger ansett som umodne; de lar seg inspirere av hverandre og utenlandske virksomheter, og tør å gå nye veier for å utvikle organisasjonen. Selskapene har vært strukturert og profesjonelle i arbeidet med kultur og ledelse, og det har gitt mer robuste og bærekraftige virksomheter. Med andre ord: Satsingen på virksomhetskultur har vært sentral.

Byggenæringen går nye veier

Vi har jobbet med flere aktører i byggebransjen de siste årene, men bare et fåtall av disse selskapene har kommet med på listen tidligere. I år er det hele fire aktører fra byggebransjen inne på listen: Bundegruppen, Boligpartner, Selvaag Bolig og Norgeshus. Samlet utgjør disse en betydelig del av bransjen.

Sammenlignet med IT-selskapene jobber byggenæringen med nokså annerledes utfordringer og arbeidstakere. Mange er av den oppfatning at næringen fokuserer på ikke-menneskelige faktorer som effektivitet og byggekrav, og derfor er det inspirerende å se at mennesker og kultur får et stadig større fokus på byggeplassene i Norge. Ifølge Bygg.no vil byggebransjen mangle 20.000 faglærte innen fem år, og da vil god arbeidskultur bli et konkurransefortrinn i aller høyeste grad.

Stor bredde

Selv om vi velger å trekke frem ulike bransjer i denne artikkelen, er faktum at listen over Norges beste arbeidsplasser blir mer diversifisert for hvert år. I årets kåring finner du alt fra Tag Arkitekter, til Nordic Choice Hotels, BN Bank og industriselskapet Tomra (avbildet). Det viser at ethvert selskap, uansett bransje og størrelse, kan hevde seg.

Det tyder også på at flere oppdager at det å skape en god arbeidsplass ikke er en kostnad, men heller en investering som bærer frukter – både med tanke på reduserte kostnader og økte inntekter.