Artikkel

5 myter om god ledelse

Det skrives, menes og påstås mye om ledelse – ikke minst om hva som skal til for å være en god leder. Blir du for eksempel født som en ledertype? Og hvor viktig er egentlig karisma?

Når du søker på ordet leadership på Google kommer det opp 585 millioner treff, og hvis du spesifiserer stedet du søker på, og klikker deg inn på for eksempel TED Talks og søker på leadership får du opp 696 treff.

Vi er altså utrolig interessert i ledelse, og det er veldig mange som mener noe om det. Derfor er det kanskje ikke så rart at det også har sneket seg inn ganske mange vrangforestillinger og myter om hva god ledelse faktisk er.

I en artikkel av Rick Reis, professor ved Stanford University, tar han et oppgjør med noen av mytene om ledelse. Vi har sett nærmere på disse, og listen finner du nedenfor.

Ledelsesmytene

 1. Du blir født som en leder, du kan ikke lære deg å bli en.
  Feil – du lærer å bli en leder, du blir ikke født som en. De fleste som ender opp med å lede andre har tatt bevisste valg om at de ønsker å gjøre nettopp dette.

  Det betyr altså at det er fullt mulig å innta lederskap om du ønsker det og jobber for å være en som leder, til tross for at du ikke per dags dato har en faktisk lederstilling.

 2. For å være en effektiv leder må du være karismatisk.
  Det er ikke en nødvendighet å være karismatisk for å utøve god ledelse. Det finnes mange eksempler på ledere som har vært karismatiske, men et viktig motargument er at de ikke nødvendigvis selv har vært gode.

  Martin Luther King jr. er et positivt eksempel på en karismatisk leder, men det finnes også nok av negative eksempler opp gjennom historien på tilsvarende negative ledere som var karismatiske. Du kommer nok på flere selv, så vi velger å ikke nevne noen.
  Last ned rapporten: Bedrifter som lever farlig: En rapport om vekst og voksesmerter

 3. Det finnes kun én standardmåte å lede på
  Nok en myte, det finnes ikke kun én riktig måte å lede på – heldigvis. Det finnes selvfølgelig prinsipper som kan omfatte mye, og store deler av hvordan du leder, men alt tilpasses ut fra personen som leder og dem han eller hun skal lede.

  Hvis du for eksempel skal lede en butikk med fem medarbeidere kan du utøve lederskapet ditt annerledes enn om du leder en bedrift på femti medarbeidere, til tross for at teorien og ledelsesprinsippene er de samme.

 4. Du kan kun lede fra toppen
  Dette punktet er ofte blandet sammen med at du må ha en posisjon for å kunne utøve lederskap. Dette er naturligvis også helt feil. Du har nok selv opplevd at noen som innehar en høy stilling ikke nødvendigvis er ledere i ordets rette forstand, mens andre som ikke har tilsvarende stillinger får folk med seg.

  Å lede er noe mer enn å bare inneha en hierarkisk stilling i en bedrift eller organisasjon. Lederskap utøves på alle plan. Det er også ønskelig med flat struktur, slik at man tilrettelegger for engasjement og lederskap hos medarbeidere.

 5. Du trenger kun sunn fornuft for å være en god leder
  Nei, det er i beste fall satt på spissen. Du kan som sagt – om du ønsker å lede – lære deg spesifikke egenskaper som vil hjelpe deg å utøve lederskap. Det betyr at du alltid kan velge å være en som leder om du vil. Men det krever mer enn bare sunn fornuft; det krever engasjement, viljestyrke og ikke minst et ønske om å være en god leder.