Artikkel

5 måter en kulturanalyse gir verdi

For å bygge en bærekraftig kultur, er det avgjørende å finne den
rette balansen av struktur og praksis, uten at den enkeltes
medarbeiders spillerom begrenses.

En kulturanalyse vurderer hvorvidt en organisasjons praksiser samsvarer med medarbeidernes opplevelser. I tillegg måles kvaliteten av praksisene og hvilken effekt de har i organisasjonen.

Great Place to Work har i mer enn 30 år forsket på hva som kjennetegner de aller beste organisasjonene. Fellesnevnerne er tillit, stolthet og fellesskap. Organisasjoner som lykkes med å utvikle kulturer og lederskap basert på tillit, oppnår i snitt høyere årlig avkastning enn andre sammenlignbare organisasjoner.

Hvordan er kvaliteten og effektiviteten i kulturen, og gir organisasjonens praksiser og systemer ønsket effekt? Hvor og hvordan kan dere forbedre, fornye eller styrke praksisene? Hvor trykker skoen? Er det noen områder som fungerer bedre enn systemene skulle tilsi?  

Slik gjennomføres kulturanalysen

Vår kulturanalyse er unik ettersom den kartlegger og analyserer fra to ulike perspektiver:

Kulturanalysen gir en omfattende kartlegging av medarbeidernes subjektive opplevelser på arbeidsplassen gjennom medarbeiderundersøkelsen Trust Index. Undersøkelsen kombinerer kvantitative og kvalitative data for å måle kvaliteten på tillit, stolthet og fellesskap i organisasjonen.

Parallelt gjennomføres en Culture Audit. Dette er en praksiskartlegging med et systematisk rammeverk og verktøy for å strukturere, analysere og utvikle organisasjonens kultur- og lederpraksiser.

Her kartlegges ni fundamentale områder som alle organisasjoner utøver på en eller annen måte. Hensikten med å gjennomføre undersøkelsen er blant annet å avdekke om arbeidsplassen har:

 • lederpraksiser som bygger tillit og
 • organisasjonspraksiser som bygger tillitskultur

Dette er en grundig analyse av egne prinsipper og praksiser, som igjen blir vurdert av en nøytral tredjepart.

Les også: Slik er medarbeiderundersøkelsen steg for steg

Mange er ikke bevisste nok på hvordan alle praksisene på arbeidsplassen fungerer. Kanskje er det tilfeldigheter som har formet de som råder. Analysen av disse praksisene gir derfor innsikt, selvrefleksjon og forståelse av egen organisasjon.

Når både medarbeider- og praksisundersøkelsen er gjennomført, utfører Great Place to Work en GAP-analyse der de to undersøkelsene vurderes opp mot hverandre.

 

Slik gir kulturanalysen verdifull innsikt

Kulturanalysen gir verdifull og ikke minst handlingsrettet innsikt ettersom den fører til en bevisstgjøring av organisasjonens praksiser. Når vi gjennomfører analysen, presenterer vi alltid våre anbefalinger for operasjonelle mål og tiltak på kort og mellomlang sikt.

La oss se på de konkrete verdiene kulturanalysen gir:

 1. Kartlegger og analyserer effekten av ressursinnsats og strukturkapital
  Kulturanalysen avdekker om organisasjonen gjør de rette tingene og hva som faktisk fungerer. Se for deg at en organisasjon bruker store summer på utvikling uten at medarbeiderne oppfatter dette som nyttig. Det er kunnskap som bør nå ledelsen, slik at ressursinnsats og strukturkapital kan reallokeres.

 2. Avdekker om organisasjonens praksiser gir ønsket effekt
  Analysen er en måte å evaluere organisasjonens praksiser. Noen praksiser blir til av seg selv, mens andre har en klar hensikt. Har organisasjonen imidlertid oversikt over hvorvidt praksisene gir ønsket effekt?
  Ved å avdekke hva praksisene gjør, samt medarbeidernes opplevelser av disse, får organisasjonen innsikt i nettopp dette. Det gir organisasjonen mulighet til å avdekke hvilke områder som bør justeres for å oppnå riktig og ønsket effekt.

 3. Gir mulighet til å sammenligne egne praksiser med andre
  Kulturanalysen gir en oversikt over hvor robust og bærekraftig organisasjonens kultur er ved å sammenligne faktorer som ressursinnsats og strukturkapital med andre virksomheter.
  Great Place to Work har hentet inn informasjon fra tusenvis av virksomheter og har millioner av tilbakemeldinger fra medarbeidere. Grunnlaget gir solide benchmarks som du og organisasjonen kan sammenligne dere med. Hvordan er deres resultater sammenlignet med andre? Investerer dere for mye eller for lite på enkelte områder?

 4. Gir innsikt i graden av tillitsledelse og tillitskultur i organisasjonen
  Hva om ledelsen sitter med et inntrykk av at graden av tillit er høy, uten at medarbeiderne opplever det samme? Ved å gjennomføre en leder- og kulturpraksisundersøkelse, kan dere sammenligne svarene med  medarbeidernes opplevelser. Dette gir dyp innsikt i graden av tillitsledelse og tillitskultur i organisasjonen.

 5. Deling av beste-praksiser internt
  Ved å avdekke hva som fungerer i organisasjonen (og ikke), kan dere dele beste-praksiser internt og dermed fremme praksiser og tiltak som fungerer. Vi ser ofte at løsningene ligger i organisasjonen fra før. Kulturanalysen gir dere et språk og rammeverk for avdekke det gode og effektive som allerede er på plass.

Har du lyst å lære med om kulturanalysen? Trykk på knappen under for en uforpliktende prat: