Artikkel

Fire måter Great Place to Work spiller deg god

Sliter du med å engasjere hele organisasjonen? Slapp av, du trenger ikke å være alene.  

Bedrifter som praktiserer tillitsbasert ledelse opplever at medarbeidere tar mer ansvar og skaper bedre resultater. Men det å skape god arbeidskultur skjer som kjent ikke over natten og krever innsats og vilje fra hele organisasjonen. Dessverre er det ofte ledelsen som setter seg på bakbena, og problemet er velkjent: De forstår ikke at kultur bidrar til å skape bedre resultater. Vi kjenner imidlertid godt til denne problemstillingen og vet hvordan du får resten av organisasjonen med på laget. Her er fire måter vi spiller deg god på:

 1. Du får verdens mest anvendte medarbeiderundersøkelse
  For å vite hva som faktisk styrer organisasjonen, er du avhengig av å kunne kartlegge den på en god måte. Det er mulig å gå dypt inn i tenkeboksen og skissere hva som skaper tillit, trivsel og god helse, men når du selv jobber i organisasjonen, er det vanskelig å løsrive seg fra egne inntrykk. Medarbeiderundersøkelser gir deg et objektivt bilde av hva medarbeiderne tenker og er en god start på reisen til en bedre arbeidsplass.

  Hvert år tar flere millioner mennesker vår medarbeiderundersøkelse, Trust Index, som er første steget for å bli 

  Great Place To Work-sertifisert. Med resultatene fra undersøkelsen går du fra antagelser til faktisk kunnskap, og når du vet hvilken tilstand bedriften er i, vet du hva som bør gjøres.

 2. Unik samling av benchmarks
  Som en del av prosessen utarbeider vi en omfattende analyse av arbeidskulturen og sammenligner den med relevante benchmarks. Benchmarkene gir verdifull innsikt i hvordan organisasjonen faktisk gjør det på ulike dimensjoner sammenlignet med lignende organisasjoner. Dette er veldig nyttig ettersom du får vite hva resultatene betyr. Du får noen å måle deg mot – og noen å strekke deg etter.

 3. Vi hjelper deg med å forsvare investeringen
  Det kan til tider være slitsomt å «forsvare» hvorfor organisasjonen bør prioritere å bruke penger på medarbeiderundersøkelser, kultur og rådgivning. Det er vel noe dere lett kan fikse selv internt? Vel, det er mulig, men det kan gå på bekostning av kvaliteten av arbeidet, og hva er poenget da?

  Med oss på laget får du eksperter som hjelper deg å formulere og forankre arbeidet ditt. Stadig vekk overbeviser vi organisasjoner til å satse på kultur, og ingen angrer på valget. 

 4. En sparringspartner som ønsker at du lykkes
  Vi er med deg hele veien – om du vil ha oss med. Det er ikke slik at vi kjører gjennom undersøkelser og analyser, for deretter å la deg stå alene med en rekke ubesvarte spørsmål. Vi har jobbet med verdens fremste organisasjoner i over 30 år, og i 2017 støttet vi over 200 norske organisasjoner i arbeidet for å skape bedre arbeidskultur. Vi lærer alltid noe av kundene våre – hver gang – og det er kunnskap som kommer deg til gode. Bruker du oss som rådgiver og sparringspartner får du noen som ser arbeidsplassen din «utenfra», og kan oppdage muligheter og utfordringer som du ikke klarer å se selv.