Artikkel

Hvordan leder en tillitsleder?

Organisasjoner som lykkes med tillitsbasert ledelse oppnår betydelig bedre resultater. Disse tre punktene kjennetegner lederstilen.

Organisasjoner som praktiserer tillitsbasert ledelse anerkjenner at måloppnåelse, resultat og innovasjon i stor grad handler om menneskene som jobber der. Disse organisasjonene styrer derfor ikke utelukkende etter økonomiske indikatorer. Det er godt lederskap og gode relasjoner som er avgjørende.

Slik ser en tillitsbasert lederstil ut:

Selv om én leder aldri vil ha nøyaktig lik stil som en annen, er det tre forhold som kjennetegner enhver tillitsleders stil.

 1. En tillitsleder er tett på og gir spillerom
  Gode tillitsledere er tett på medarbeiderne samtidig som de gir hver enkelt medarbeider spillerom. Dette høres kanskje motstridende ut, men det trenger det ikke å være.

  Tillitsbasert ledelse forutsetter gjensidig tillit mellom ledere og medarbeidere. Det betyr at ledere må gi medarbeidere frihet og tillit til å avgjøre hvordan en arbeidsoppgave skal utføres.

  Det betyr ikke at tillitslederen lar være å lede, men det krever en annen tilnærming til lederskapet. Lederen må sørge for å å ha en kontinuerlig dialog med medarbeideren og utvikle en god relasjon.

  Lederen skal være tett på i den forstand at han eller hun gjør seg tilgjengelig for å sparre, stille spørsmål og støtte medarbeideren i arbeidet. Lederen må være aktiv i rollen som sparrepartner, stille de riktige spørsmålene og hjelpe medarbeiderne videre uten at dette går på bekostning av deres autononomi.


 2. En tillitsleder er tydelig og kommuniserer åpent
  Tillitsledere opptrer med tydelighet og integritet. De er tydelige på hvilken retning selskapet tar og hva som er meningen med arbeidet.

  Dette kan ikke understrekes nok. Gode ledere gjør det de kan for å legge til rette for meningsfylt arbeid samtidig som de fremmer en felles retning for medarbeiderne. Dette gjør at medarbeiderne ikke drives av en pliktfølelse, men heller kjenner et ønske om å bidra og ansvar for å utføre arbeidet.

  Tillitsledere er opptatt av å kommunisere godt, både i møter og i én til én-samtaler. Dette handler om å etablere gode arenaer for kommunikasjon der medarbeidere får slippe til, samtidig som det settes av tid til gode dialoger.  

  For at dette skal være mulig er det helt essensielt at lederen har et tydelig menneskefokus og ikke kun er opptatt av tall. Det er viktig at lederen ikke glemmer organisasjonens retning og evner å se fremover. Rapporter og analyse er naturligvis viktig, men fokuset må ikke utelukkende ligge på det som har skjedd.

 3. En tillitsleder involverer medarbeiderne 
  Det er viktig å se den enkelte medarbeider, ta alle på alvor og delegere ansvar. Dette er positivt for medarbeidernes vekst og utvikling, men det stiller høye krav til relasjoner.

  Svake relasjoner mellom leder og medarbeider vil gjøre dette vanskelig, og for å lykkes er det derfor helt avgjørende at dette gjøres gjennom god dialog. Læring og tilbakemeldinger må stå i fokus!