MENU

Bedrifter som lever farlig: En rapport om vekst og voksesmerter

Bedrifter som lever farlig: En rapport om vekst og voksesmerter

Det er ofte naturlig å tenke at de største bedriftene står for mesteparten av den økonomiske veksten i landet – de har tross alt vokst seg store og står vel derfor også for den største veksten?

De store bedriftene bidrar faktisk ikke til den største veksten, og de sysselsetter heller ikke flest nordmenn. Flesteparten av alle bedrifter i Norge er små og har opptil 4 ansatte, og 60 prosent av yrkesaktive nordmenn jobber i små eller mellomstore virksomheter.

For at en bedrift skal vokse, er det nødvendig å oppnå vekst i produktiviteten.

Bedrifter med høy produktivitet, vil i produktmarkedet kunne tilby bedre produkter enn konkurrentene, men til samme pris.

Også i kapitalmarkedene vil bedrifter med høyest produktivitet stå bedre rustet til å konkurrere om kapital fra investorer og kreditorer. Denne konkurransen skiller seg likevel fra rivaliseringen i produktmarkedet på ett punkt: tidshorisonten.

Investorer er i utgangspunktet opptatt av den forventede fremtidige fortjenesten i en bedrift og kan derfor være interessert i å investere i en bedrift med lav profitt i dag, men som har høy forventet profitt i fremtiden.

Dette gir muligheter for nye og innovative bedrifter fordi de kan vinne andeler uten å vise til høy produktivitet i dag.

Det å vokse er likevel ikke uproblematisk. I kjølvannet av vekst følger nemlig alltid voksesmerter.

I denne rapporten kan du lese om de vanligste voksesmertene for bedrifter i vekst.

Last ned en full versjon av rapporten


Great Place to Work Norge