Webinar

Hvordan er kvaliteten på relasjoner i norsk arbeidsliv

Great Place to Work utarbeider regelmessig Nasjonal Tillitsindex - en kartlegging av kvaliteten på organisasjonskultur og ledelse i norsk arbeidsliv. Dette er en representativ studie av norske organisasjoner på tvers av sektorer, bransjer, landsdeler og størrelseskategorier. Den gir svært nyttig innsikt for å forstå og analysere styrker og svakheter ved hvordan det norske arbeidsliv oppleves – både som øyeblikksbilde og over tid.

Foredragsholdere: Catarina Irvung, Rådgiver i Great Place To Work. 

Great Place to Work Blogg

kultur og ledelse i Nevion_ansatte

Slik har Nevion styrket kultur og ledelse

bilde av inngang fra kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser 2024

Bygging av en vinnende kultur: Cisco sin sukessoppskrift