Webinar

Kultur som konkurransefortrinn med Sopra Steria

Kultur som konkurransefortrinn med Sopra Steria  

Sopra Steria er kåret som Norges beste arbeidsplass – og de er blitt enda bedre under pandemien. 

Gjennom studiene av norsk arbeidsliv, så måler Great Place To Work tilstanden i norsk arbeidsliv. Vi vet hva kvaliteten på kultur og ledelse i gjennomsnittsbedriftene er, og hva som skal til for å hevde seg blant de beste.

De gode arbeidsplassene har i større grad medarbeidere og ledere som opplever relasjoner preget av tillit, stolthet og fellesskap. Medarbeidere og ledere som føler seg motivert av mening, mestring og autonomi. I tillegg har de lederpraksiser som fostrer bevisst hverdagsledelse og som støtter lederne i å skape god og effektiv kultur.

 

Great Place to Work Blogg

kåring_feiring norges beste arbeidsplasser

4 av 10 nordmenn ser ikke frem til å komme på jobb!