Webinar

Kultur som konkurransefortrinn med FotoWare

Gjennom studiene av norsk arbeidsliv, så måler Great Place To Work tilstanden i norsk arbeidsliv.

Vi vet hva kvaliteten på kultur og ledelse i gjennomsnittsbedriftene er, og hva som skal til for å hevde seg blant de beste.

De gode arbeidsplassene har i større grad medarbeidere og ledere som opplever relasjoner preget av tillit, stolthet og fellesskap.

Medarbeidere og ledere som føler seg motivert av mening, mestring og autonomi. I tillegg har de lederpraksiser som fostrer bevisst hverdagsledelse og som støtter lederne i å skape god og effektiv kultur.

I webinarene vil du få vite mer om hvordan FotoWare har klart å lykkes med god ledelse og kulturbygging. 

Great Place to Work Blogg

kåring_feiring norges beste arbeidsplasser

4 av 10 nordmenn ser ikke frem til å komme på jobb!