Rapport

Slik gjør du 1:1 samtalene til et effektivt lederverktøy

I en arbeidskultur basert på tillit, er du avhengig av jevnlige, gode samtaler med dine medarbeidere. Dette er avgjørende for å skape gode relasjoner, gjensidig tillit og motivasjon. 1:1-samtalen skiller seg fra den tradisjonelle medarbeidersamtalen både ved hensikt, form og innhold.

Mange ledere synes det er utfordrende å finne en balanse mellom uformell prat og en byråkratisk sjekkliste. Denne whitepaperen er satt sammen for å gi deg større utbytte av samtalen, inspirert av rutinene vi ser hos Norges Beste Arbeidsplasser.

Great Place to Work Blogg

kåring_feiring norges beste arbeidsplasser

4 av 10 nordmenn ser ikke frem til å komme på jobb!