Rapport

Ledelse i en ny tid

Hvert år samler vi ny kunnskap i møte med landets arbeidsplasser, ledere og ny forskning. Denne kunnskapen vil vi skal komme fellesskapet til nytte. Desto mer kunnskap, desto større er sannsynligheten for at vi sammen øker produktivitet og skaper et bærekraftig samfunn hvor det er godt å jobbe. I denne rapporten deler vi litt av det vi i Great Place To Work har sett, erfart og lært det siste året.

I år er vi inne i en spesiell situasjon, hvor alle utfordres. Først og fremst står mange overfor en fundamental markedssvikt. I tillegg endres forutsetningene for ledelse og samhandling drastisk ved at mange arbeider hjemmefra. De som lykkes har prioritert medarbeiderne og arbeidet tillitsbasert. Nå må vi ta med oss det vi har lært inn i "den nye normalen". Temaet for årets rapport er derfor "Ledelse i en ny tid".

"Den nye hverdagen er her. De lederne som lykkes best er bevisste på hva de gjør og hva som fungerer. De handler helhetlig og med en tydelig hensikt, har fokus på å tilpasse seg det nye og lære av tiden vi har vært gjennom. Å bygge god kultur er ledelsens viktigste oppgave."

- Jannik Krohn Falck, CEO og Managing Partner i Great Place To Work

Great Place to Work Blogg

kultur og ledelse i Nevion_ansatte

Slik har Nevion styrket kultur og ledelse

bilde av inngang fra kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser 2024

Bygging av en vinnende kultur: Cisco sin sukessoppskrift