Frokostmøte

Hvordan lykkes med én-til-én-samtalen?

Én-til-én-samtaler er selve kjernen i hvordan få til det gode tillitsbaserte lederskapet mellom leder og medarbeider i hverdagen. De er viktige, men ikke like lett å få til i praksis. 

Vi vet at motiverte mennesker skaper bedre resultater, de tar mer ansvar, samhandler bedre og bidrar mer til innovasjon og utvikling. Og vi vet at tillitsbasert ledelse og gode én-til-én-prosesser støtter opp under medarbeiders motivasjon og gir bedre resultater. Hvorfor er det ikke flere som gjør det?

I frokostmøte får du vite mer om

  • Hva er en én-til-én-samtale, og hva er det ikke? 
  • Hva er det som skal til? 
  • Hvordan gjør du det? 
  • Beste praksiser 

Når: 6.juni kl 09:00-10:00

Hvor: Great Place To Work, Rosenkrantz gate 7, 0159

Hvem: Grete Schulstock Johansen.

Grete har lang erfaring i å lede, støtte og rådgi ledere i utviklingsprogram for tillitsbasert kultur og lederskap hos våre kunder, på tvers av bransjer og sektorer. Hun har spisskompetanse innen utvikling av tillitsbasert kultur og lederskap, og utøvelse av tillitsledelse i praksis.

Meld deg på

Great Place to Work Blogg

kultur og ledelse i Nevion_ansatte

Slik har Nevion styrket kultur og ledelse

bilde av inngang fra kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser 2024

Bygging av en vinnende kultur: Cisco sin sukessoppskrift