Artikkel

Stoler ikke på sjefen

Fire av ti norske mellomledere har ikke tillit til toppledelsen, viser en ny undersøkelse. Halvparten mener ledelsen ikke holder det den lover.

 

Undersøkelsen er gjort for organisasjonen Lederne, hvor de fleste av medlemmene er mellomledere.

– Vi er både overrasket og litt skremt av resultatene. Mellomledere har en nøkkelfunksjon fordi de skal sette virksomhetens mål ut i livet, og da må de involveres før beslutninger tas. Lav tillit er et dårlig utgangspunkt for å gjøre en ekstrainnsats, sier kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov i Lederne.

Norske mellomledere har mindre tillit til ledelsen enn mellomledere i andre europeiske land, viser undersøkelsen, som er utført av analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work.

– At bare halvparten av norske mellomledere stoler på at sjefen holder ord, er et varsko til norske bedrifter. Dersom mellomledere ikke opplever toppledelsen som troverdig, kan det bli en giftpille som sprer seg raskt ut i organisasjonen, sier administrerende direktør Jannik Krohn Falck i Great Place to Work.'

 

Involvering

Kun rundt halvparten av norske mellomledere mener ledelsen informerer medarbeiderne om viktige saker og om beslutninger som påvirker arbeidet eller arbeidsmiljøet deres.

– Mellomlederne er budbringere både oppover og nedover i organisasjonen og bør være med på diskusjoner om viktige avgjørelser. Da får de tydelig eierskap og lojalitet til bedriften, som igjen gir trygghet og god produktivitet, sier Sverre Simen Hov i Lederne.

Han mener den lave tilliten blant annet er et resultat av de nye ledelsestrendene fra USA, med sterkere direktiver fra toppen og mindre inkludering av ansatte.

– Autoritet er ikke galt i seg selv, og i mange tilfeller nødvendig. Tydelige ledere som har klare forventninger og tør å ta beslutninger, er troverdige og skaper trygghet i organisasjonen. Men forutsetningen er at de ansatte som berøres av beslutningene har reell påvirkningsmulighet, sier Hov.

Riktig kommunikasjon

For at sjefen skal oppnå tillit fra de ansatte, er det vesentlig at kommunikasjonen i bedriften fungerer, mener direktøren i Great Place to Work.

- Når vi møter bedrifter der kommunikasjonen skurrer til tross for velutviklet intranett, avdelingsmøter og medarbeidersamtaler, er det ofte ikke kanalen det er noe i veien med, men innholdet. Det som blir sagt må være relevant for de som mottar budskapet, ellers er informasjonen verdiløs, sier Jannik Krohn Falck.
Hans erfaring er at informasjon også tolkes med mer skepsis når tilliten er lav.
Sverre Simen Hov i Lederne mener den manglende tilliten mellomledere har til sjefen, viser at den norske samarbeidsmodellen ikke overlever av seg selv.

- Den må stelles og jobbes med for å gro og ha det bra. Vi har et godt organisert arbeidsliv i dag, men det skal ikke store endringer til før mange opplever at samarbeidsforholdene blir vanskeligere, sier Hov.
Alt er ikke galt i norske bedrifter. I kategoriene som handler om fellesskap og samhold, scorer Norge høyt i forhold til andre land. Undersøkelsen viser også at bedrifter der mellomlederne har høy tillitt til ledelsen, har mindre gjennomtrekk av ansatte, lavere sykefravær og bedre lønnsomhet.

Fakta

Om Lederene:

• Lederne ble stiftet i 1910 og er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
• Lederne er organisasjonen for nærmere 17 000 ledere og betrodde ansatte på ulike nivåer i vel 1200 bedrifter.
• Bidrar med individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.
• Rundt 1850 av Ledernes medlemmer svarte på undersøkelsen utført av Great Place to Work.