Artikkel

Det kloke valget når du skal du bytte jobb eller inn i din første jobb

Hva er det viktigste når du skal ut i arbeidslivet eller tidlig i karrieren når du skal bytte jobb?

Er det utviklingsmuligheter, godt lederskap, fellesskap eller at den nye arbeidsgiveren bidrar aktivt og positivt til samfunnet? Trolig alt dette. En rekke studier viser at arbeidsmiljø og ledelse er viktig for kandidater når de skal velge jobb. Dfind sin siste rapport på viser at Norge også skiller seg fra våre naboer ved nettopp at ledelse og godt arbeidsmiljø er det viktigste. I Norge har dette blitt betydelig viktigere siden deres forrige rapport.

Nasjonal Tillitsindex for arbeidslivet (Great Place to Work) kartlegger hvordan det ser ut i norsk arbeidsliv generelt, på tvers av sektorer, bransjer og geografi. Datagrunnlaget er et representativt utvalg av norske arbeidstagere, gjennomført i samarbeid med Respons analyse.

Er du ung (under 34 år) i arbeidslivet er det sannsynlig at du kjenner deg igjen i funnene under. Som undersøkelsen viser er det kun ca 2/3 av unge norske arbeidstakere mellom 26 og 34 år som opplever en hverdag som i tilstrekkelig grad møter ens forventninger når det gjelder god ledelse, involvering, utviklingsmuligheter og opplevelse av mening. Du kan være heldig i dag, men en for stor andel unge mennesker får ikke ut sitt fulle potensial og mulighet til å bidra maksimalt. Det beste for dem selv og til det beste for virksomheten.

Ledelsen uttrykker sine forventninger tydelig. 1-1

Hvor bør du søke jobb og hvorfor?

Stadig flere ledere løfter fokus på menneskene og arbeidskultur. På tide, vil vi og mange fagmiljøer med oss si. Det er utrolig mye god forskning som peker på tydelig sammenheng med en god arbeidskultur og resultater. Tillitsbasert kultur og ledelse gir dokumenterte resultater og er bra for bedriften, bra for den enkelte og bra for samfunnet.

Great Place to Work sin globale standard er forsket på og etterprøvd. De som lykkes, de beste arbeidsplassene, kan vise til en positiv påvirkning på sykefravær, omsetningsvekst og innovasjon og til og med direkte meravkastning på det hardeste av det harde, aksjekurser.

På de beste arbeidsplassene har du betydelig bedre forutsetninger for å utvikle deg, prestere og trives. Det er tydelig hva som forventes, noe som er avgjørende for å vite om du leverer som forventet. Det er naturligvis også utrolig viktig for anerkjennelse. Virksomheten satser på deg. Du får bedre utviklingsmuligheter. Du blir lyttet til og involvert i det som påvirker deg og din arbeidshverdag. Du vil oppleve en kultur hvor det er lov til å prøve og feile, og man heier frem forslag til forbedringer. De små forbedringene i hverdagen eller de større innovasjonene. Du vil oppleve at virksomheten utgjør en forskjell, bidrar og tar initiativ på områder som ikke bare er i kjernen av hva de driver med, men at man også engasjerer seg i samfunnet rundt seg. Og sist men ikke minst, du vil ha det moro!

Sjekk ut alle de Great Place to Work sertifiserte virksomhetene – kanskje du finner drømmemuligheten hos en av dem?

Benchmark NTI - topp Norge