Artikkel

Bygging av en vinnende kultur: Cisco sin sukessoppskrift

Cisco har lenge vært et navn som er synonymt med teknologisk innovasjon og ledelse. Men bak deres teknologiske fremskritt ligger en kultur og ledelsesstruktur som har satt dem i en klasse for seg selv. I podcastepisoden  "Hvordan sikre godt samspill mellom HR og ledere?" delte Trine Strømsnes, Administrerende Direktør, og Anna Lovisa Gjerlaug, Leder for People and Culture i Cisco, hvordan selskapet har lykkes med å bygge en kultur som driver suksess.

Nylig ble Cisco anerkjent som vinnere i klassen for bedrifter med mer enn 500 ansatte. Dette er andre året på rad hvor de topper listen over Norges Beste Arbeidsplasser, og dette er et resultat av en dedikert innsats for å styrke deres arbeidsmiljø og kultur. For Cisco er dette en anerkjennelse av deres felles innsats og et øyeblikk å feire med hele teamet.

Tillit er grunnsteinen i Ciscos kultur 

En viktig del av Ciscos suksess ligger i deres evne til å feire både de store og små seirene. Feiring er ikke bare en overfladisk gest; det er en integrert del av deres kultur og en anerkjennelse av teamets innsats og engasjement. Praksisen med å feire gir en følelse av fellesskap og stolthet blant de ansatte, som bidrar til å styrke båndene i teamet.

Men suksess i kultur og ledelse handler ikke bare om feiring. Det handler også om tillitsbasert ledelse. Trine understreker at tillit er grunnsteinen i Ciscos kultur. I over to tiår har hun sett hvordan tillitsbasert ledelse har skapt et miljø der ansatte føler seg verdsatt og oppmuntret til å yte sitt beste. Tillitsbasert ledelse handler om å gi ansatte valgfrihet og frihet til å utforske ideer, samtidig som klare forventninger og retningslinjer blir kommunisert tydelig.

Kultur og ledelse satt i system

En sentral del av å styrke kultur og ledelse i Cisco er gjennom ritualer og prosesser. Ledergruppen møtes jevnlig for å diskutere teamets velvære, engasjement og tillit. Gjennom pulsmålinger og diskusjoner følger de opp trendene de ser, og tar tak i eventuelle bekymringer. Disse møtene gir en plattform for å reflektere og handle på en måte som styrker båndene mellom ledere og ansatte.

I tillegg til disse formelle prosessene er det også viktig å gi rom for uformelle samlinger og aktiviteter. Initiativer som "Cisco Play" og "Play Time" gir ansatte og ledere muligheten til å samarbeide og utforske nye interesser sammen, og dette bidrar til å skape et inkluderende og engasjerende arbeidsmiljø.

Cisco har vært på en reise når det gjelder å styrke sin kultur og ledelse, og denne reisen fortsetter. Trine og Anna mener det er avgjørende å være nysgjerrig og å være åpne for nye ideer og perspektiver, for å lykkes med utvikling. De understreker betydningen av å involvere alle ansatte i denne prosessen og å vise til konkrete resultater som styrker virksomhetens suksess.

I en tid med stadig skiftende arbeidsmiljøer og utfordringer er Cisco et eksempel på hvordan en sterk kultur og ledelse kan være en konkurransefordel. Gjennom tillitsbasert ledelse, feiring av suksess og kontinuerlig refleksjon og tilpasning, har de klart å skape et miljø der ansatte trives og yter sitt beste.

Ønsker du å skape en vinnende kultur og ledelse?