Artikkel

Skjønnhet kommer innenifra

En attraktiv arbeidsplass er, sagt veldig enkelt, en arbeidsplass folk har lyst til å jobbe for og gjerne over lengre tid. Nasjonal tillitsindex, en måling vi har gjort blant arbeidstakere i Norge, viser at 20% ikke føler de kan være seg selv på arbeidsplassen og 40% sier de ikke ser frem til å dra på jobb.

Å skape en attraktiv arbeidsplass krever en ledergruppe som er bevisst og villig til å investere tid og ressurser i å bygge en sterk kultur. Hvordan skal vi ha det her hos oss? Hva skal til for at de ansatte har det så bra på jobb at de vil bære arbeidsplassen med stolthet?

En god arbeidsplass er et sted hvor du har tillit til de du jobber for og med, er stolt av jobben dere gjør, og føler fellesskap med dine kollegaer

For all

For å finne ut av hvordan det egentlig står til med tillit, stolthet og felleskap i organisasjonen, må det måles. Ledergruppen må sørge for å måle for å få informasjon og for å rette fokus mot de rette områdene fremover.

Kultur er pådriveren for gode resultater, og det hele starter med deg som leder. Et godt lederskap skaper positive opplevelser. Opplevelse av Tillit, Stolthet og Fellesskap er driverne til en sterk organisasjonskultur som bidrar til høyere verdiskapning og lavere kostnader.

Effekt med sort overskrift hvit bakgrunn

Great Place To Work har i flere år gjennomført Nasjonal Tillitsindex blant arbeidstakere i Norge. Dette gir oss et klart bilde på hvordan det står til med kvaliteten på relasjoner og tillit i norsk arbeidsliv.

Generelt i Norge så sier 4 av 10 at de ikke ser frem til å dra på jobb, til sammenligning sier 9 av 10 av de som jobber i Norges beste arbeidsplasser det motsatte.

Employer Branding er mer enn bare fine ord

En attraktiv arbeidsplass er en arbeidsplass hvor ansatte selv fremsnakker arbeidsplassen sin. Det hjelper lite med branding videoer, store ord på nettsidene og fristende stillingsannonser dersom historiene ikke er i tråd med virkeligheten.

Fagfolk innen rekruttering mener EB er en viktig faktor for å lykkes med rekruttering. Samtidig sier jobbsøkere at den største hindringen er at de ikke finner informasjon om hvordan det faktisk er å jobbe for organisasjonen de vurderer å søke hos. Hele 75% av jobbsøkere vurderer employer brand før de søker.

Hva er din organisasjons merkevareidentitet?

Skal du bygge en sterk employer branding strategi må du starte med å finne merkevareidentiteten til organisasjonen som handler om kartlegging av tre områder.

  1. Hva slags arbeidsplass ønsker dere å være?

Sørg for at egen kultur er en sentral del av strategien og synliggjør dette ovenfor de ansatte.

Practice what you preach – folka deres skal kjenne på dette i hverdagen – ikke bare ved spesielle anledninger. Hvilke tiltak bygger kultur? Det handler om mer en vaffelfredag, fest og moro. Det handler om tydelig retning og ledelse, rutiner og system som gjør at de ansatte føler seg ivaretatt, sett og lyttet til. Det skaper hverdagsmagi og et ønske om å gi tilbake.

  1. Det neste er de ansattes opplevelse:

Hvordan fungerer strategien i praksis? Den eneste mulighet for å få god nok input på dette er å spørre dem. Å gjennomføre medarbeiderundersøkelser er det viktigste verktøyet dere har får å få informasjon om hvordan det står til med kultur og ledelse i organisasjonen.

  1. Det siste er hvordan dere oppfattes i markedet:

Finn ut hvordan markedet oppfatter organisasjonen og hva som forventes av arbeidsplasser i dag.

Gjennomfører dere kundeundersøkelser jevnlig? Spør dere da hvordan kundene deres oppfatter dere som arbeidsgiver? I tillegg finnes det gode rapporter både fra eksempelvis Universum og Randstad som kan gi verdifull innsikt rundt hva som forventes av attraktive arbeidsplasser.

I kjernen av disse tre områdene finner dere gullet deres. Det er her dere har deres merkevareidentitet som bør være grunnlaget for utvikling av Employer Branding strategien.

  1. Finn det unike verdigrunnlaget deres gjennom kartlegging
  2. Inkluder de ansatte – ha fokusgrupper/ intervjuer hvor de kan komme med sine refleksjoner rundt egen arbeidsplass.
  3. Utarbeid et ansattløfte på bakgrunn av funnene

Sørg for å synliggjøre det endelige resultatet i ulike kanaler både internt og eksternt

Kandidatreisen bør være en sentral del av strategien.

Vær bevisst på hvordan bedriften fremstår gjennom hele kandidatreisen. Hvilket bilde ønsker dere å skape ovenfor potensielle kandidater? Hvordan sørge for å være attraktive i hvert enkelt steg? Hvilken informasjon bør være tilgjengelig, hvilken historie skal vi fortelle, hvem bør kandidaten treffe?

Gode ansatthistorier og åpenhet ut i markedet bør være i fokus. Vis verden hvem dere er og hvorfor dere bør være top of mind når de rette talentene ser seg om etter nye muligheter- eller får den deilige stolte følelsen i magen når dere kontakter dem og sier: Hei, vi kunne tenke oss å bli bedre kjent med deg. Det er lett å falle for fristelsen å tegne et bilde av en perfekt verden, vise oss fra vår beste side – Det skal vi, men vær ekte og vær ærlig.

Det er 3 grunner til hvorfor organisasjoner bør ha fokus på employer branding

  • Redusere turnover – Ansatte som har det bra på jobb, blir lenger i selskapet
  • Tiltrekke seg nye kandidater - Attraktive arbeidsgivere får lettere tak i talentene som dekker kompetansebehov i bedriften
  • Lønnsomhet - Sterke forskningsmiljøer bruker våre data i sine analyser og kan bevise at vår metode for å måle arbeidskultur har direkte påvirkning på økonomiske resultater.

Folka deres er det viktigste dere har
- si det, vis det, lev det…

Ønsker du å vite mer om hvordan Great Place To Work kan bidra?