Artikkel

Norges beste arbeidsplasser røper hemmelighetene

Hvordan skaper du en god arbeidsplass? Fire av Norges beste organisasjoner svarer på fire spørsmål om arbeidskultur, tiltak og lederskap.


Sopra Steria
Vinner i kategorien 500+ ansatte

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap som tilbyr en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering. Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje. Selskapet har 42 000 medarbeidere i over 20 land, og hadde en omsetning på 4 milliarder euro i 2018.EiendomsMegler 1 Midt-Norge
Vinner i kategorien 200-499 ansatte

Hver dag er 800 ansatte i full sving med å hjelpe folk over hele landet, og guider dem gjennom både kjøp og salg av bolig, fritidseiendom og prosjekt- og næringseiendom. Organisasjonens meglere er fordelt mellom 160 kontorer. De ulike EiendomsMegler 1-selskapene er heleide datterselskaper av de lokale SpareBank 1-bankene på stedene de tilhører.AbbVie
Vinner i kategorien 50-199 ansatte

AbbVie er et globalt, biofarmasøytisk selskap, som jobber med forskning og utvikling av innovative og avanserte legemidler til behandling av noen av verdens mest komplekse og alvorlige lidelser. Ved hjelp av ansatte med høy kompetanse og sterkt fokus på innovasjon, er deres mål å utvikle bedre behandlingsmetoder for pasienter med alvorlige lidelser innenfor fire hovedområder: immunologi, onkologi, virologi og nevrovitenskap.SOCO
Vinner i kategorien 20-49 ansatte

SOCO er et nisjeselskap med fokus på software-testing, heleid av engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere. Selskapet består i dag av over 35 engasjerte konsulenter med kontorer i Oslo. SOCO har solid lønnsomhet og har vunnet flere rammeavtaler innen privat og offentlig sektor.


1. Hva kjennetegner nettopp deres organisasjonskultur?


Sopra Steria: Vi har en utpreget delingskultur basert på åpenhet og troen på at å jobbe sammen gjør oss til et sterkere team.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge: Vår organisasjonskultur kjennetegnes av et unikt samhold, ambisiøse mål og sterkt læringsdriv. Vi har et fellesskap og samhold som er svært sterkt, og det på tross av at vi er en salgsorganisasjon. Dette har vi bygd opp gjennom å investere i aktiviteter som fremmer fellesskap, læring og utvikling.

AbbVie: Det som kjennetegner kulturen vår, er engasjement. Vi har et sterkt ønske om å utgjøre en forskjell, og det betyr at vi må skape verdi for pasientene, samfunnet og for AbbVie. Dette er et løfte som skal virke som et kompass i alt vi gjør. Derfor sier vi at det å arbeide her er mye mer enn en jobb – det har en direkte virkning på folks liv.

SOCO: SOCO kjennetegnes ved åpenhet, raushet og verdibasert kultur.  Vi lever etter verdiene engasjement, frihet og kløkt. Ukentlig deler vi historier som speiler verdiene og hvordan kunder og medarbeidere etterlever verdiene.

2. Hva er de tre viktigste tiltakene dere gjør for å fremme kulturen?


Sopra Steria:
Vi har et mantra som heter Power of Sharing, og dette har vi jobbet etter i mange år. Dette handler om deling internt i selskapet mellom kolleger, men også med kunder og med samfunnet hvor vi tar et samfunnsansvar gjennom å engasjere oss i prosjekter både i Norge og internasjonalt.

Vi legger til rette for å skape møteplasser for våre medarbeidere hvor man kan dele kunnskap og lære av hverandre, og vi har over 50 faggrupper som bidrar til dette. Vi har også virtuelle møteplasser for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling, og vi jobber aktivt med å senke terskelen for å ta kontakt og be kolleger om hjelp. Vi har mange dyktige kolleger i Sopra Steria, og vi er veldig bevisst på at vi sammen skaper de gode resultatene.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge: For oss har det vært viktig å jobbe dedikert og kontinuerlig med å bygge gode læringsmiljø. Tillit og tilhørighet bygges hver dag og måles gjennom årlige medarbeiderundersøkelser. Målrettede tiltak og årlig kulturrevisjon skaper innsikt og utvikling av vår kultur. Videre tilbyr vi formelle og uformelle verktøy for involvering og idéfangst fra ansatte, samt arenaer for informasjon, innsikt, deling av beste-praksis og kompetanseutvikling.

AbbVie: Vi legger stor vekt på åpen kommunikasjon, både til og fra toppledelsen. For å få til dette har vi blant annet månedlige personalmøter, kvartalsvise avdelingsmøter med daglig leder, jevnlige samlinger både med alle ansatte og i hver avdeling, samt oppdateringer når det skjer både positive og negative ting i selskapet internasjonalt.

«Mer enn en jobb» betyr å være forpliktet til at alt vi gjør, skal gjøres med engasjement og lidenskap. Derfor jobber vi mye med å utvikle våre ansatte. Vi har et særlig fokus på lederopplæring da vi mener den gode organisasjonskulturen må være godt forankret hos alle med ansvar for personalledelse.

Vår kompetansetunge bedrift gir ansatte full fleksibilitet i når og hvor jobben skal gjøres. Vi har ingen kjernetid eller oppmøtekrav, men lar medarbeidere selv bestemme hvordan jobben skal gjøres. Med fleksibilitet mener vi også endringsvillige ansatte. Rammevilkårene i vår industri endres ofte og raskt, og derfor er vi avhengig av å ha en fleksibel organisasjon der alle tar i et tak når det trengs og er villig til å bevege seg mellom roller og funksjoner når bedriftens behov endres i takt med omskiftelige rammebetingelser.

SOCO: Ansettelser, ansettelser og ansettelser! Siden etableringen av SOCO for fem år siden, har vi vært kompromissløse når det gjelder ansettelser. Vi ansetter kun de beste menneskene – mennesker med integritet, driv og nysgjerrighet. Med drivende dyktige og genuine mennesker i organisasjonen, er det ledelsens oppgave å tilrettelegge for personlige og faglige vekst for hver enkelt. Slik har SOCO-kulturen vokst frem.

 

3. Hva er dine beste tips til andre ledere som ønsker å skape en god arbeidsplass?


Sopra Steria:
Det er viktig å finne sin egen vei og jobbe med prosesser og aktiviteter som passer inn i den organisasjonskulturen man ønsker å fremme. Det er alltid viktig å lytte til medarbeiderne og involvere folk. Det skaper engasjement. Det er også viktig å ansvarliggjøre alle medarbeidere. Vi er alle ansvarlige for å gjøre det vi kan for at arbeidsplassen skal bli et godt sted å jobbe. Jeg tror også det er viktig å ha et langsiktig perspektiv og at de aktivitetene man setter i gang er en del av en helhetlig tankegang.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge: Bry deg om folka dine. Vær oppriktig, men vis respekt. Vær åpen og tydelig på retning og visjon, men skap så stort involveringsrom som mulig på veien mot målet. Vær raus med ros. Ros det du vil se mer av.

AbbVie: Vi tror et godt arbeidsmiljø og en god organisasjonskultur krever konstant utvikling av hver enkelt samt god lederopplæring. Vi tror også på en fleksibel hverdag uten kjernetid.

Samtidig er det vanskelig å peke på enkelttiltak. Vi tror på hele tiden å jobbe med arbeidsmiljøet gjennom dialog med hver enkelt ansatt – hva er bra og dermed viktig å ta vare på, og hva kan forbedres? Totaliteten av dette arbeidet mener vi over tid skaper en høy grad av tillit og at medarbeiderne trives med arbeidet og sine kolleger og kan være stolte av arbeidsplassen sin.

SOCO: Ansett de beste menneskene, både med vekt på personlige og faglige egenskaper.  I tillegg må selskapet etablere rammebetingelser som gir vekst for hver enkelt – det skaper trivsel som igjen smitter over for gode kundeopplevelser!

4. Hva får dere igjen for å investere i kultur og lederskap?

Sopra Steria: Det sier seg selv at for organisasjoner som lever av medarbeidernes kompetanse, vil det være avgjørende å ha en positiv kultur hvor folk trives, er engasjerte og ønsker å gjøre sitt beste. Stolthet og tilhørighet er viktige faktorer for å tiltrekke seg og beholde de beste, og det er dette som gjør at vi kan påta oss utfordrende oppdrag og levere gode løsninger til våre kunder.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge: Ved å investere i våre ansatte, realiserer vi vår visjon som er å være det mest lønnsomme meglerforetaket for våre kunder, ansatte og eiere. Kulturen for kontinuerlig forbedring skaper initiativ på arbeidsplassen. Dette skaper bedre kvalitet på våre tjenester, nye tjenester og nye produkter. Det fører til bedre resultat, bedre flyt og økt mestringsfølelse. Viktigst av alt skaper dette et unikt fellesskap som det er inspirerende og meningsfylt å være en del av, selv om det er travelt og hektisk.

AbbVie: Vi mener et godt arbeidsmiljø er viktig for omdømmet vårt, viktig for at vi skal tiltrekke oss de beste medarbeiderne og viktig for å øke hver enkelt ansattes engasjement og prestasjoner. Til sammen er dette med på å oppfylle vår intensjon om å gi folk bedre helse og høyere livskvalitet, som igjen gir oss gode forretningsresultater.

SOCO: Norges beste arbeidsplass! De som jobber i SOCO mener det er Norges beste arbeidsplass, og jeg (daglig leder), føler jeg har verdens beste jobb!  Det kan anbefales!