Artikkel

Hvordan ledere kan skape en god arbeidskultur

Som leder har du stor påvirkningskraft på hva slags kultur arbeidsplassen utvikler. Måten du forholder deg til medarbeiderne på vil ikke bare påvirke trivselen, men også hvorvidt dere lykkes som bedrift.

Great Place to Work måler arbeidskulturen i selskaper over hele verden, og bruker informasjonen til å hjelpe bedrifter lokalt. I mars slapp vi listen over Norges beste selskaper å jobbe for, og hvert år gjør vi det samme i USA med Fortune 100-rapporten.

Gjennom undersøkelser basert på sistnevnte, har vi kartlagt det viktigste ledere kan gjøre for å skape en god arbeidskultur. De 100 selskapene på listen kan faktisk vente seg hele tre ganger så store gevinster på aksjemarkedet som snittet av resten. Dette er fem viktige grep ledere bør ta for å skape en god arbeidskultur. 

 1. Involver medarbeidere i beslutninger
  Når medarbeidere føler at de har noe de skulle sagt, unngår de å føle seg som arbeidsmaur som utfører ordre fra ledelsen. Det vil skape eierskap til arbeidet, noe som utvilsomt er viktig å oppnå for enhver bedrift.

  Eierskapsfølelse til arbeidet fører til høyere moral, økt stolthet i jobben og medarbeidere som rett og slett jobber bedre. Ved å ha ansvar for å ta egne beslutninger vil også beslutningene medarbeiderne dine tar bli bedre. Samtidig får du mer tid til å gjøre din egen jobb, siden du slipper å overstyre alle andre.

 2. Hold alle oppdatert om forandringer
  Ingen liker å overraskes med plutselige forandringer eller problemer. Det er derfor viktig at du holder medarbeiderne oppdatert. Det kan være fristende å holde negative forhold eller nyheter skjult i det lengste, men en god arbeidsplass handler først og fremst om tillit.

  Tillit går begge veier: Medarbeiderne må ha tillit til at du er ærlig med dem, men du må også ha tillit til at de kan takle det. Ved å vite at ikke man møter opp på jobb en dag og får voldsomme omskiftninger slengt i fleisen, føler man seg som en respektert del av arbeidsplassen.

 3. Hold det du lover
  Få ting bryter tillit raskere enn brutte løfter. Hvis ikke ditt ord er til å stole på, har du ikke mye igjen. Hvis medarbeiderne vet at de kan stole på ledelsen, gir det en viktig følelse av trygghet og tillit. En god tommelfingerregel er at det er bedre å love for lite enn for mye. Hvis du lover gull og grønne skoger, men ikke leverer annet enn en furukongle, er det veldig lite heldig for omdømmet ditt fremover.

 4. Gjør som du sier
  Det skal godt gjøres å finne en bedrift i 2017 som ikke har etablert noen kjerneverdier. Det er derimot litt verre å finne noen som faktisk etterlever dem på daglig basis, og ikke bare bruker dem som tomme floskler i møte med kunder eller på teambuilding-seminarer. Det er én ting å si at din bedrift skal personifisere Åpenhet, Nyskapning og Tillit, men det krever større tilstedeværelse å faktisk følge dem opp.

  Det viktigste du som leder kan gjøre er å gå i front og demonstrere bedriftens viktigste verdier gjennom handling, og ikke bare ord. Klarer du først å etablere en bedriftskultur som følger verdiene, kommer de snart til å være en helt naturlig del av arbeidsplassen.

 5. Lytt til medarbeidernes ideer
  Det vil være naivt å anta at gode ideer bare kommer fra toppen. Ved å aktivt søke ut og lytte til medarbeidernes ideer, gjør det ikke bare at de føler seg hørt og dermed en viktigere del av bedriften, men du vil også få en større idébank.

  Absolutt alle vinner ved å gi medarbeidere en plattform for å dele ideer. Og ved å vise at ledelsen faktisk lytter, vil det igjen oppmuntre flere til å dele sine ideer.