Artikkel

Derfor er tillitsbasert ledelse lønnsomt

De beste arbeidsplassene med motiverte og lojale medarbeidere har høyere årlig avkastning enn sammenlignbare selskaper. Så hvordan fører egentlig tillitsbasert ledelse til høyere avkastning?

En rekke studier har blitt gjort for å forske på effekten av tillitsbasert ledelse, og resultatene peker alle i samme retning: Tillitsbasert ledelse er lønnsomt.

Blant annet viser et studie av finansprofessor Alex Edmans at motiverte medarbeidere fører til meravkastning, og de beste arbeidsplassene kan skilte med 2,3-3,8 prosent høyere årlig aksjeavkastning enn tilsvarende selskaper uten den samme arbeidskulturen.

Mange selskaper ser kanskje på ledelse og kulturaktiviteter som en stor kostnad det er vanskelig å måle effekt av, men studier utført av blant annet professor i administrasjon James Combs viser at aktiviteter brukt i forbindelse med tillitsbasert ledelse er de som betyr aller mest for organisatoriske resultater.

Hvorfor er tillitsbasert ledelse så viktig?

BI-professor Bård Kuvaas har i en årrekke forsket på spørsmål knyttet til organisasjon, ledelse og beslutningsatferd. Han er klokkeklar på at det er viktig å vise de ansatte tillit på arbeidsplassen - dette legger ansvaret i medarbeidernes hender, noe som igjen kan redusere feil og latskap.

Det er for lengst slått fast at medarbeidere opplever positive og produktive sinnstilstander når de gjør en god jobb. Når ledelsen viser medarbeiderne tillit, vil de oppleve autonomi fremfor å føle at de styres og kontrolleres på mikronivå. Det skaper igjen tillit til ledelsen, som gir et bedre arbeidsmiljø, bedre mental helse for alle involverte, og minimalt med symptomer som frustrasjon, sinne og angst. Det er rett og slett vanskelig å gjøre en god jobb om du ikke føler deg bra.

Slik påvirker tillit lønnsomhet

 1. Medarbeiderne jobber hardere
  Tillit gir altså medarbeiderne anledning til å ta større ansvar for sin egen jobb. De får ta egne beslutninger og får være sin egen “vaktbikkje,” noe som gjerne oppleves mer motiverende enn å ha en tilsvarende “bikkje” fra ledelsen glefsende over skulderen. Dette fører igjen til høyere grad av involvering, forpliktelse på jobben, og ikke minst engasjement. Folk er mer villige til å gjøre en innsats om de føler eierskap og ansvar for det de gjør.

 2. Medarbeiderne jobber bedre
  Tillitsbasert ledelse legger opp til at medarbeidere selv kan finne forbedringspotensialet og komme med ideer og forslag til hvordan arbeidsplassen kan fungere bedre. Da må de føle tillit til at ledelsen vil lytte, samtidig som ledelsen har tillit til at gode ideer like gjerne kan komme nedenfra som ovenfra. Medarbeiderne blir dermed oppfordret til å utvikle og bruke egne ferdigheter og kompetanse til å utfordre tradisjonell tankegang og utføre arbeidsoppgavene på en smartere måte.

 3. Medarbeiderne jobber mer ansvarlig
  Ettersom ansvaret ligger på medarbeiderne selv, er det mindre sannsynlig at de tar snarveier eller ikke lever opp til forventningene. Det er ingen andre å legge skylden på, og det er ingen sjekkliste med punkter og regler som kan vises til for å unnskylde slett arbeid, siden de teknisk sett gjorde alt som var påkrevd.

  Ved å vise medarbeiderne tillit blir de heller ikke fristet til å sluntre unna, men derimot motiverte til å gjøre en god jobb. Det påvirker også hvor høyt bedriften presterer.

  Ønsker du å vite mer om hvordan du måler tillit i din organisasjon?