Artikkel

Hva gjør Norges beste arbeidsplasser for å inkludere medarbeiderne?

De beste arbeidsplassene benytter seg av direkte kommunikasjon, og skaper arenaer hvor medarbeiderne kommer i kontakt med ledelsen.

Selv om det skjer mye bra her til lands, har norske bedrifter et forbedringspotensial når det kommer til å skape gode relasjoner mellom medarbeiderne og ledelsen. Det viser undersøkelser gjennomført i forbindelse med vår egen kåring, Norges Beste Arbeidsplasser 2019:

  • 81% av medarbeiderne ved Norges Beste Arbeidsplasser opplever at de kan stille ledelsen spørsmål og få tydelige svar.
    Det nasjonale gjennomsnittet er 61%.
  • 83% av medarbeiderne ved Norges Beste Arbeidsplasser opplever at ledelsen er tilgjengelig og lett å snakke med.
    Det nasjonale gjennomsnittet er 67%.
  • 83% av medarbeiderne ved Norges Beste Arbeidsplasser opplever at ledelsen søker og svarer oppriktig på forslag og ideer.
    Det nasjonale gjennomsnittet er 59%.

Så hvordan kan arbeidsplassen din bli bedre? Vel, det er mange veier til Rom. Her er tre norske organisasjoner som har lykkes med kommunikasjonen mellom medarbeiderne og ledelsen. Kanskje de kan være til inspirasjon?

BDO satser knallhardt på tilbakemeldingskultur

BDO fokuserer på å gi, be om og motta tilbakemeldinger, og har sterk tro på at det utvikler selskapet positivt. Organisasjonen bruker mye tid på å bevisstgjøre viktigheten av å avklare forventninger i roller, stillinger og oppgaver. Dette danner grunnlaget for mestring og god tilbakemeldingskultur.

Blant annet trenes nyansatte på å gi tilbakemeldinger og kommunisere med ledelsen, helt fra starten av arbeidsforholdet. Allerede etter seks uker øver nyansatte seg på å evaluere sin fadder og gi tilbakemelding til en «overordnet». Også alle nye ledere i BDO får trening i å gi tilbakemeldinger, noe som bidrar til å skape en helhetlig og godt miljø for å gi tilbakemeldinger.

 

Åpen stol-policy og speed dating i EiendomsMegler 1 Midt-Norge

EiendomsMegler 1 Midt-Norge har en såkalt «åpen stol-policy» som gir alle medarbeidere muligheten til å bidra i ledermøter. Her kan alle medarbeidere melde sin interesse, og minst én medarbeider blir invitert til ledermøtet. Målet er at det ikke skal finnes noen hemmelige møter forbeholdt lederne.

Men, medarbeiderne inviteres ikke bare for å lytte. Faktisk er de nødt til å forberede seg i henhold til agenda, slik at de kan dele sine meninger og refleksjoner. Hensikten er å skape åpenhet og involvering, og EiendomsMegler 1 mener ledermøtene er blitt bedre som en følge av ordningen.

 

Ledelsen i Canon bidrar i kundearbeidet for å ta del i arbeidsmiljøet

I Canon fokuserer toppledelsen på å være synlig og delaktig. Administrerende direktør og andre representanter fra ledergruppen deltar jevnlig i kundemøter og arrangementer sammen med medarbeidere, og tar del i daglige arbeidsoppgaver.

Ledergruppen har også hele dager hvor de følger en medarbeider. Dette for at ledelsen skal se og forstå verdikjeden fra et nytt perspektiv, få økt forståelse for hverdagen til sine medarbeidere, og knytte relasjoner på tvers av organisasjonen. Dette gir også verdifull informasjon til ledelsen når de skal fatte beslutninger. I tillegg oppfordres medarbeiderne til å delta på lunsj-date med ledergruppen. Her kan de stille spørsmål og diskutere synspunkter, eller bare bli bedre kjent.

Ønske du å bli en av Norges Beste Arbeidsplasser?