Artikkel

Hvordan lykkes med sosialt ansvar

For noen måneder siden publiserte Great Place to Work en liste over de virksomhetene som lykkes best med sosialt ansvar (Best Companies for Giving Back). Medarbeiderne i disse organisasjonene føler seg inspirert og engasjert over hvordan selskapet de jobber i tar sosialt ansvar i sitt lokalmiljø.

Det å gi tilbake har blitt stadig viktigere for de beste arbeidsplassene. Ikke bare ved å støtte gode formål økonomisk, men nå også med å bruke seg selv og den kompetansen medarbeiderne selv sitter på. Flere og flere organisasjoner finner nå veldedige prosjekter hvor de kan gi tilbake på nye måter.

Initiativer innen sosialt ansvar kan ha en stor effekt på kulturen. Gjort på rett måte vil det understøtte og styrke følelsen av felles verdier mellom selskapet og medarbeiderne – spesielt når programmene har en gjennomtenkt struktur.

De beste arbeidsplassene ser medborgerskap og det å gi tilbake som en del av kulturen; «det er slik vi gjør det her hos oss». Mye tankevirksomhet og engasjement ligger i samfunnsengasjementet. Som et resultat opplever virksomhetene også store fordeler når det kommer til den enkeltes forpliktelse og engasjement.


Vår forskning viser mange gode praksiser for å lykkes med sosialt ansvar. Her er noen av dem:

1. Gi ansatte mulighet til å påvirke retning

Det å involvere medarbeiderne i beslutningsprosessen om hvilke prosjekter som skal støttes, er viktig og blir vanligere og vanligere. Medarbeiderne får, både individuelt og i grupper, myndighet til å avgjøre hvor de selv ønsker å bidra. Dette kan bli en kilde til personlig eierskap og verdi til prosjektene for de ansatte.

2. Bygg sosialt ansvar rundt profesjonell kunnskap

I Norge og internasjonalt er kompetansebasert frivillighet en av de tydeligste trendene vi ser. Når den enkelte medarbeider får bruke sin kompetanse og samtidig hjelpe andre, oppleves det mer meningsfullt både for organisasjonen som mottar hjelp og dem som gir tilbake. Det å gi penger til et godt formål er bra, men vår erfaring viser at det ikke får hjertet til å banke ekstra. Effekten er større og ofte "tredimensjonal"; man støtter en viktig sak, bruker egen kompetanse og den enkelte og organisasjonen lærer og tilegner seg ny innsikt.

For eksempel samarbeider Sopra Steria aktivt med Ferd sosiale entreprenører og dedikerer gratis konsulentbistand. Ulike prosjekter krever ulik kompetanse og slik får ulike deler av virksomheten ta del i de ulike prosjektene. Bakgrunnen for dette var at Sopra Steria ønsket å gi sin «Power of Sharing»-filosofi ytterligere en dimensjon ved å etablere enda en arena hvor medarbeidere kan utfolde sitt engasjement for samfunnet.

Et annet eksempel er Prospera, som bistår individer og virksomheter i kompetansebasert frivillighet. Også som unik utviklingsarena for medarbeiderne.

3. Fortell hele historien

For medarbeidere, er det ikke nødvendigvis nok å få annerkjennelse for å gi tilbake. Det er også viktig å snakke om selve organisasjonen som mottar støtte. De ansatte trenger å få et aktivt forhold til hvem man gir tilbake til og hvorfor den enkeltes innsats er så viktig. Virksomheten må bygge en tydelig bro mellom egen identitet og kultur og kommunisere dette. Dette kan oppnås ved å følge opp de prosjekter eller organisasjonene man samarbeider med, slik at man kan se at det å gi tilbake faktisk har en effekt.

4. Vær ambisiøs

Dagens organisasjoner bør være minst like ambisiøse innen sosialt ansvar som de er i andre områder av virksomheten. Økonomiske donasjoner til veldedige formål er selvsagt en god ting, men det skaper ikke nødvendigvis engasjement og mening hos de ansatte. Sosialt ansvar må bli en relevant og integrert del av virksomheten for å kunne blomstre.

5. Spre historier

Vær relevant for dine medarbeidere. Hvilke historier engasjerer? Hvilke kanaler og medier fungerer best? Prøv å tenk utenfor boksen. La medarbeiderne selv styre historiefortellingen. Dette kan skape oppmerksomhet og interesse man kanskje ikke hadde kunnet oppnå gjennom nok en e-post eller post på intranettet.

Virksomheter kan styrke forholdet til sine medarbeidere, øke hastigheten på profesjonell utvikling og mye mer med gjennomtenkte praksiser innen sosialt ansvar. Dette trenger ikke nødvendigvis å kreve så mye mer ressurser, men det handler om visjon og lederskap. Vi ser at å involvere de ansatte og deres kompetanse når man skal gi tilbake lønner seg for alle parter. Det å gi tilbake kan hjelpe samfunn, mennesker og virksomheter – tre fluer i en smekk!