Artikkel

De fem T'ene enhver leder bør ha med seg

Nå er 2023 her. En tid preget av uro og uforutsigbarhet og med skifter som kommer raskere enn vi har opplevd tidligere.

Det er også en tid hvor vi erkjenner tydeligere og tydeligere at vi trenger fellesskap, vi trenger hverandre, vi trenger samvirke og vi trenger sterke relasjoner rundt oss. Dette har blitt tydelig for oss. Det gjelder i samfunnet, og det gjelder i arbeidslivet.

Arbeidsplassen er en viktig arena for fellesskap, personlig vekst og utvikling av sosiale relasjoner. Det skjer når mennesker gleder seg over å komme på jobb, møte kolleger, dele tanker og erfaringer, mestre og kjenne på den gode følelsen av å bidra i samarbeid med andre.

Men et arbeidsmiljø kan også bidra til opplevelsen av isolasjon, utilstrekkelighet og fremmedgjøring. Både pandemitiden og nåtidens uro og uforutsigbarhet har synliggjort for oss hvor viktig våre opplevelser er - på godt og vondt - og hvor store konsekvenser det kan ha når vi har det dårlig på jobb.

Som leder har du en nøkkelrolle for å skape de gode opplevelsene. Du er viktig, det du gjør betyr en forskjell. Du behøver ikke være en superhelt, eller en leder som står over alle andre, men vi trenger ledere som tror på mennesker og tar menneskene på alvor. Og som viser det i praksis.

God ledelse i praksis – de 5 T’ene

I starten av det nye året ønsket vi å dele noen læringer om det vi vet er viktig i god ledelse, og håper at det kan være nyttig for deg som vil utvikle eget lederskap, eller for deg som får bekreftet det du allerede gjør. Vi har derfor nedenfor løftet frem noen viktige nøkkelområder for god ledelse.

Dette er områder som vi vet gir effekt, som er gjennomprøvd gjennom mange år, som alle kan ta i bruk og som ikke koster penger. Det er de 5 T’ene: Tillit – Trygghet – Tilhørighet -Tid – Tålmodighet.

Nedenfor har vi sett nærmere på hva det betyr i praksis:

Tillit

Du bygger tillit når du viser at du tror på medarbeidernes kompetanse, når du gir ansvaret til medarbeiderne, sier at «jeg tror på deg» og viser det i praksis.

Du bygger tillit og sterke relasjoner når du viser at du ønsker å kjenne folk, når du er til stede der de er, når du viser at du bryr deg om (og ikke med), når du er er nysgjerrig og lyttende til andres synspunkt og innspill.

Trygghet

Tryggheten bygger du gjennom åpenhet og direkte dialog. Når du gir folk rom til å være seg selv, når du gir rom for ulikhet og gir en opplevelse av at alle er viktige. Når du gir folk handlingsrom i jobben og samtidig støtte ved behov, når du oppmuntrer til mestring, og anerkjenner feil som kilde til læring. Også når du selv deler din egen usikkerhet og tvil, og involverer medarbeiderne i løsningene.

Og ikke minst; Ekte og gode tilbakemeldinger er gull! Det gir utvikling og læring, det styrker tilliten i relasjonen og styrker vår egen tillit til oss selv . Som leder kan du oppmuntre til tilbakemeldinger ved at du selv tar imot tilbakemeldinger på en åpen og anerkjennende måte. Sett deg ned sammen med medarbeiderne og utforsk hvordan tilbakemeldinger begge veier kan brukes til læring og vekst.

Tilhørighet

Du styrker tilhørigheten ved å tilrettelegge for faggrupper på tvers, og etablerer faste møteplasser – store eller små – hvor folk enkelt kan møtes i hverdagen uten at det kreves mye forberedelser eller energi for å legge til rette.

Tilhørighet bygges også når du sikrer at alle opplever å være en del av en felles retning og overordnet mål, hvor hver enkelt kan se sitt bidrag i helheten, og hvor alle opplever at de er en del av samme lag.

Tilhørighet styrkes når vi har det moro sammen! Du som leder kan oppmuntre og engasjere folk til å gjøre noe sosialt, feire små og store seire, dele morsomme ting i hverdagen – det bygger tilhørighet og fellesskap. 

Gjennom de tre T’ene Tillit – Trygghet – Tilhørighet skaper du...

Troverdighet

Troverdighet er en styrke ved deg som leder, og det bygges også en gjensidighet og kraft som gjør at medarbeidere har tillit til det du sier og gjør, at de er villige til å dele ideer og bekymringer, at de vil gi mer av egen kompetanse og bidra i fellesskapet. Det bidrar til at dere skaper bedre resultater sammen, og det gir deg som leder mulighet til å bruke energi på det som styrker laget.

Hva kreves det av deg som leder for å få det ? Da må ta frem de siste t’ene:

Tid og Tålmodighet

Investere i tid med folk, samlet og enkeltvis. Se det som en naturlig del av lederjobben, og vise i praksis at det blir prioritert. Det betyr at andre oppgaver må legges bort og delegeres. Også de morsomme oppgavene..  

Tålmodighet - Ha tålmodighet med ting kan ta tid, og tålmodighet med at ting blir gjort på andre måter. Og ikke minst, tålmodighet med deg selv. DU kan ikke få til alt selv, du trenger ikke å være superhelten. Du skaper resultater gjennom å gi medarbeiderne tillit, trygghet og tilhørighet så de vokser og lykkes. Da har du gjort det aller viktigste du kan som leder, og være trygg på at du gjør en forskjell som er viktig for virksomheten - og i det store bildet også i samfunnet vårt.