Artikkel

Hvor konkurransedyktig er din bedrift?

Holder bedriften din på å stagnere eller tape kunder til mer konkurransedyktige bedrifter? Dette er fellene som kan svekke konkurranseevnen.

Konkurransen om kundene blir stadig tøffere, og bedrifter som ikke finner sitt konkurransefortrinn vil fort få problemer. Dette er symptomene på bedrifter som mister grepet i markedet.

Bedriften evner ikke å fornye seg

Markedet og kundenes behov er i stadig endring, og bedrifter som ikke mestrer å tilpasse og fornye seg vil fort møte på problemer. Kun et fåtall av de største bedriftene for 10 år siden (målt i omsetning) holder fast på posisjonen sin i dag.

Bedrifter som ikke mestrer å fornye seg sakker som regel akterut når det gjelder innovasjon og endringsvillighet. De forsøker å holde fast ved gamle praksiser og glemmer å løfte blikket i markedet. Det betyr ikke bare at de ikke vinner prisen for årets innovasjonsbedrift, men at konkurranseevnen kan bli betydelig svekket. Uten evne til å fornye seg blir det nemlig svært vanskelig å avdekke potensielle vekstområder før konkurrentene gjør det. Over tid fører det til tap av eventuelle konkurransefortrinn.

For at bedrifter skal lykkes med å fornye seg, er det viktig at endringsvilligheten er forankret hele veien fra toppledelsen og ut i organisasjonen. Bedrifter som mestrer dette investerer gjerne i endringsledelse og implementerer endringer fortløpende.

Bedriften setter ikke medarbeiderne i fokus

Bedriften din er bare så sterk som menneskene den består av. De menneskelige kvalitetene er en kritisk faktor for bedriftens videre vekst og utvikling, og bedrifter som ikke setter medarbeiderne i fokus kan miste et nødvendig konkurransefortrinn.

Bedrifter som ikke viser tillit til medarbeiderne sine går glipp av verdifulle gevinster. Tillit gjør at ansatte tør å dele sine meninger og forslag. Dette skaper økt kunnskapsdeling og større ressurser å ta av. Samtidig bidrar det til bedre kultur og trivsel på arbeidsplassen. Uten dette fokuset, risikerer bedrifter at medarbeiderne mistrives, ikke får utnyttet sitt fulle potensiale og i verste fall slutter.

La derfor de ansatte prestere sitt beste ved å vise at du har tillit til dem. Ved å involvere dem hele veien får de mer eierskap til jobben de gjør, og det blir økt fokus på prestasjon. Skill også mellom administrasjon og ledelse. Det er ikke det samme, og det er lederegenskapene som hjelper deg å hente ut det beste i dine ansatte. En god arbeidskultur der folk ønsker å jobbe vil også tiltrekke seg de beste menneskene når du skal ansette flere.

Bedriften klarer ikke å skille seg ut

Det er fort gjort å drukne i mengden, og bedrifter som ikke klarer å skille seg ut i markedet vil kunne slite i konkurransen om kundene. Med mindre du tilbyr noe verden aldri har sett før, må du rett og slett være bedre enn konkurransen. Det er imidlertid flere måter å definere “bedre” på.

Du kan for eksempel levere varer eller tjenester av høyere kvalitet enn konkurrentene, eller alternativt være en prisleder i markedet. Kanskje er du best på markedsføring, leverer den beste kundeservicen eller tilbyr det mest tilgjengelige produktet. Bedrifter som ikke klarer å identifisere sitt konkurransefortrinn, vil fort stå på ustø grunn.

Bedriften investerer ikke i kunnskap

Bedrifter som ikke investerer i kunnskap vil raskt falle av lasset og miste et eventuelt konkurransefortrinn.

Kompetanse er det aller viktigste når uforberedte utfordringer dukker opp. En konkurransedyktig bedrift sørger for å utvikle de menneskelige ressursene den allerede har. De bedriftene som ofte lykkes på dette punktet legger til rette for utvikling og læring i jobben gjennom arbeidsoppgaver og ansvar. Dette vil ikke bare heve kompetansenivået, men også øke trivsel ettersom de ansatte føler at de faktisk utvikler seg og blir bedre.

Dette er spesielt viktig for bedrifter i vekst, slik at medarbeiderne er i stand til å ta på seg utvidede, mer omfattende og kanskje uventede arbeidsoppgaver.